Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

OPVA haltuun

Alkaa: 01.08.2022
Loppuu: 31.12.2023
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

​Hankkeessa luodaan opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisenkoulutuksen järjestäjille. Hankkeen tavoitteena on OPVAn parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaankäyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien ja toimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstönosaamisen kasvattaminen. Sen tuloksena mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamiseen toteutuu aiempaa yhdenvertaisemmin. OKM:n strategiarahoituksella toteutettavaa kehittämistä ja laajaa verkostoa koordinoi Turun ammatti-instituutti.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää laajan ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkoston voimin opiskeluvalmiuksiatukevien opintojen koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Koulutuksen tavoitteena on OPVA-opintojenjärjestämisen parhaiden käytäntöjen levittäminen, korkealaatuisten ja laajaan käyttöön soveltuvien opiskelumateriaalien jatoimintamallien laatiminen sekä koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamisen kasvattaminen. Koulutuskokonaisuudensisällöt tukevat hakuilmoituksessa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista, janiissä hyödynnetään jo mm. Opiskelijoiden perustaitojen ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen-valtionavustushankkeiden tuloksia.Hanke tähtää pysyvään muutokseen ammatillisen koulutuksen järjestäjien toiminnassa sekä siihen, että OPVAnsoveltaminen yhtenäistyy ja mahdollisimman monelle tarjoutuu mahdollisuus toisen asteen opintoihin ja tutkinnonsuorittamiseen. Sataedun tavoitteena on kehittää erityisesti OPVAn toimintamallia, opiskelijoiden opiskeluvalmiuksia ja elämänhallintaa sekä pedagogian ja tuen ratkaisuja.

Tulokset

Hankkeen alkuvaiheessa tehtävän kyselyn ja teemaryhmien varhaisen toiminnan perusteella saadaan kuvaus OPVAnnykyisestä roolista osana ammatillista koulutusta, ja koulutuksen järjestäjät voivat hyödyntää kuvausta osana omien prosessiensa päivittämistä ja kehittämistä. Hankkeen toiminnan lopputuloksena OPVA-opintojen toteuttaminen yhtenäistyy valtakunnallisesti, ja toteutusten tarjonnassa yhdenvertaisuus paranee olennaisesti. Ohjaus- ja opetushenkilöstönosaaminen ja tietoisuus OPVAsta osana opiskelijalle tarjottavia tukitoimia on vahvistunut. Opiskelijoiden kieli-, digi- sekämatemaattisten perustaitojen ja ammatillisten työelämävalmiuksien rakentaminen tapahtuu entistä paremmin yksilöllisistä tarpeista lähtien. Näihin liittyvää selkokielistä materiaalia on tarjolla aiempaa kattavammin, ja myös työelämän ja työpaikkaohjaajien kyky tukea opiskelijoiden kielenoppimista on parantunut. Opiskelijat osaavat myös hyödyntää OPVAa osana oman osaamisen hankkimista.

Lisätietoja hankkeesta

Ville Huhtala

koulutuspäällikkö
Rakentaminen ja kuljetus
+358 40 199 4451
Kokemäki, Suoratie 1

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen