Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

KIEPPI – Kiertotalouden pilotointi

Alkaa: 01.01.2023
Loppuu: 31.12.2024
Rahoitus: Satakuntaliitto

​KIEPPI-hankkeessa kehitetään pk-yritysten osaamista kiertotaloudesta ja sen mahdollisuuksista.  Tavoitteena on muodostaa pysyvä kiertotalouden ekosysteemi ja pilottiympäristö, jonka myötä Satakunnan alueen pk-yritykset pääsevät mukaan vihreään siirtymään kiertotalouden liiketoimintamallien avulla. Hankkeen tuloksena:-Yritysten kiertotalousosaaminen ja siihen liittyvä liiketoiminta kehittyy-Yritysten tuotekehitysprosessit kehittyvät-Rakennetaan kiertotalouden pilottiympäristö ja ekosysteemi erityisesti tekniikan alan pk-yritysten ja ammatillisen koulutuksen tarpeisiin Sataedu (koord.) toteuttaa hanketta yhteistyössä Syklin kanssa.

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on Satakunnan alueen pk-yritysten kiertotalousosaamisen ja innovaatiotoiminnan edistäminen. Tavoitteena on kehittää pk-yritysten kiertotalouden käytännön toimintatapoja, tuotekehitystä, verkostoyhteistyötä ja liiketoimintamalleja. Hankkeessa muodostetaan pysyvä pilotointimalli ja yhteistoimintaverkosto tukemaan alueen pk-yritysten vihreää siirtymää. Alatavoitteina on: - Yritysten kiertotalousosaamisen ja siihen liittyvän liiketoiminnan kehittäminen - Yritysten tuotekehitysprosessien kehittäminen - Kiertotalouden pilottiympäristön ja ekosysteemin rakentaminen erityisesti tekniikan alan pk-yritysten tarpeisiin. Tavoitteet ovat suunniteltu tukemaan ja kasvattamaan tietotaitoa Eu:n kiertotalouspaketin jalkauttamisessa yrityksen tuotekehitykseen ja strategiseen suunnitteluun. Tavoitteena on lisätä yritysten tietotaitoa kestävästä tuotesuunnittelusta, palvelumuotoilusta, kiertotaloudesta ja systeemiajattelusta uusien tuotteiden ja konseptien kehittämiseksi. Osallistuva yritys tunnistaa toimintaympäristön mahdollisuudet ja hyödyntää sidosryhmien tietoa ja osaamista toiminnan kehittämiseksi kohti kiertotaloutta. Hankkeen toimenpiteisiin osallistuminen kehittää liiketoiminnan muutoksen mittaamisen ja seurannan työkaluja kohti kiertotaloutta, joilla luoda arvoa, tehostaa suunnitteluprosesseja ja luoda pohja uusille toimintamahdollisuuksille.

Tulokset

1. Yritysten kiertotalousosaamisen vahvistuminen ja vaikutukset liiketoimintaan
2. Kiertotalousosaamisen TKIO-ympäristö ja verkosto
3. Uudet kiertotalousinnovaatiot (tuotteet, toimintamallit ja sosiaaliset innovaatiot)

Lisätietoja hankkeesta


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen