Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

HoivaTuki – Hoiva-avustajakoulutuksen tukitoimet

Alkaa: 14.10.2022
Loppuu: 30.03.2024
Rahoitus: JOTPA

​HoivaTuki-hankkeessa tuotetaan hoiva-avustajakoulutusta ja tukitoimia tiiviissä yhteistyössä seuraavien työnantajien kanssa: Attendo, Mehiläinen, Esperi Care, Validia, Koti-Medi sekä Kensu hoiva. Koulutus tapahtuu verkossa (Teams), jonka rinnalla annetaan opintoja tukevaa On line -ohjaajan palvelua. Lisäksi ohjaajat jalkautuvat tukemaan oppimista työpaikoille ja ovat myös työpaikkaohjaajien tukena. Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille annetaan lisäksi tukea suomen kieleen sekä suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumiseen.Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja hankkeesta


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen