Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

HoivaTuki – Hoiva-avustajakoulutuksen tukitoimet

Alkaa: 14.10.2022
Loppuu: 30.03.2024
Rahoitus: JOTPA

​​Hoiva-avustajakoulutukset ja tukitoimet toteutetaan yhteistyössä seuraavien työnantajien kanssa: Attendo, Mehiläinen, Esperi Care, Validia, Koti-Medi sekä Kensu hoiva. Koulutus tapahtuu verkossa (Teams), jonka rinnalla annetaan opintoja tukevaa On line -ohjaajan palvelua. Lisäksi ohjaajat jalkautuvat tukemaan oppimista työpaikoille ja ovat myöstyöpaikkaohjaajien tukena. Opiskelijoille annettuja yksilöllisiä tukitoimia ovat: tieto- javiestintäteknisten taitojen ja opiskeluvalmiuksien varmistaminen ja vahvistaminen, työpaikallatapahtuvan oppimisen tukeminen työn ja teorian yhdistämisessä sekä mahd. psykososiaalinentuki. Hankkeessa tuotetaan perehdytysmateriaalia opintojen alkuvaiheen tukemiseksi.Maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille annetaan lisäksi heti koulutuksen alkuvaiheestaalkaen tukea suomen kieleen sekä suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumiseen. Hoiva-avustajakoulutuksen aloittaa 75 opiskelijaa. Aloitus on joustavasti henkilökohtaisen taityöpaikan tilanteen mukaan. Lokakuun 2022 ja toukokuun 2023 välillä aloittaa joka kuukausi 5-10 opiskelijaa, yht. 75.Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja hankkeesta


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen