Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittäminen

Alkaa: 01.08.2022
Loppuu: 31.12.2023
Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankkeen tavoite on toteuttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitaalista johtamista ja osaamista kehittäväkokonaisuus. Kehittämiskokonaisuudessa rakennetaan digitaalisen osaamisen kehittämisen polku, sekä koulutuskokonaisuus oppilaitosjohdolle, hallintohenkilöstölle ja ohjaus- ja tukihenkilöstölle virtuaaliseen osaamiskampukseen, joka kokoaa osaamisen kehittämisen polun kohderyhmät huomioivaksi ja ohjaavaksi kokonaisuudeksi.Koulutusten teema ovat mm. digitalisaation johtaminen ja hallinto, opetuksen ja oppimisen johtaminen, sekä pedagogiikan johtaminen. Koulutuksissa käsitellään riittävässä laajuudessa ja johtamisen näkökulmasta myös mm. tiedolla johtamista,tulevaisuuden teknologioita ja niiden mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja uhkia sekä kyberturvallisuutta. Koulutuksissa huomioidaan myös tietoturvaan, tietosuojaan, tiedonhallintaan, saavutettavuuteen ja tekijänoikeuksiin liittyvä kansallinen jaeurooppalainen lainsäädäntö ja ohjeistus.


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen