Digikyvykkyyden kehittäminen

  • Alkaa: 01.01.2024
  • Loppuu: 31.12.2024
  • Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

​Verkostohankkeella jalkautetaan ja vakiinnutetaan vuosina 2022 ja 2023 toteutettujen digihankkeiden tuloksiahyödyntämään ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaation kehittämistä ja toimintatapoja. Samalla varmistetaan hankkeissa tuotettujen materiaalien ylläpitäminen ja päivittäminen. Hanke edistää verkostoyhteistyön syntymistä ja jatkuvuutta. OKM:n rahoittamaa strategiarahoitushanketta koordinoi Omnia ja verkostossa on mukana 89 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Lisätietoja hankkeesta

Mirje Halla

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö