Siirry sisältöön

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaneella on valitsemansa osaamisalan mukaisesti ammattitaito toimia joko ikävalmentajana, muistihoitajana, ikääntyneen ihmisen palveluohjaajana tai saattohoitajana.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa kohdata ikääntyneen ihmisen tasavertaisena erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa muun muassa ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään arkiteknologian käytössä sekä kertoa hyvinvointiteknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan ikääntyneiden palveluissa sekä kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla, joissa kohdataan ikääntyneitä ihmisiä.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu niille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja työkokemusta ikäihmisten kanssa toimimisesta ja jotka haluavat syventää osaamistaan ikäihmisten palveluista, hyvinvoinnista ja hoitotyöstä. Opiskelijalla tulee olla työpaikka ikäihmisten ihmisten parissa.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen koulutukseen hakemista. 

Opiskelu

Koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina sekä kokonaan verkko-opintoina. Kesto 1,5 – 2 vuotta.

Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaminen on mahdollista työn ohella, joko omaehtoisesti tai oppisopimuksella.

Opinnoissa voi erikoistua johonkin seuraavista osaamisaloista:

  • Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisala, Ikääntynen ihmisen palveluohjaaja (EAT)
  • Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala, Muistihoitaja (EAT)
  • Ikävalmennuksen osaamisala, Ikävalmentaja (EAT)
  • Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala, Saattohoitaja (EAT)

Tutkinnosta voi myös suorittaa tutkinnon osia muun ammattitaidon vahvistamiseksi.

Tutustu tutkinnon rakenteeseen: ePerusteet

Rahoitus

Tutkinnon hinta on 480e. Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, ikävalmentaja (EAT)

Ikävalmentaja (EAT)

Hakuaika: 16.1.2023 – 6.8.2023

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT)

Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT)

Hakuaika: 16.1.2023 – 6.8.2023

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, muistihoitaja (EAT)

Muistihoitaja (EAT)

Hakuaika: 16.1.2023 – 6.8.2023

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, saattohoitaja (EAT)

Saattohoitaja (EAT)

Hakuaika: 16.1.2023 – 6.8.2023

Päivitä aiemmin suorittamasi vanhustyön erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa

Hakuaika: 16.1.2023 – 6.8.2023