Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala

Tähän osaamisalaan ei voi hakea juuri nyt. Seuraavasta hakuajasta voit tiedustella yhteyshenkilöltämme.

Maaria Hemiä

Vanhustyön erikoisammattitutkinto vahvistaa opiskelijan ammattitaitoa työskennellä ikääntyneiden ihmisten parissa.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon muistihoitaja (EAT) -koulutus on tarkoitettu niille, joilla on jo työkokemusta muistioireisten ja muistisairaiden kanssa toimimisesta ja jotka haluavat syventää osaamistaan ikäihmisten palveluista, hyvinvoinnista ja hoitotyöstä.

Opintojen toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina verkossa. Tutkinnon suorittaminen on mahdollista työn ohella joko omaehtoisesti tai oppisopimuksella. Opiskelijalla tulee olla työpaikka muistioireisten ja muistisairaiden ihmisten parissa.

Opiskelu ja työympäristö vaativat riittävän suomen kielen taidon. Hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa järjestetään kielikoe yksilöllisesti.

Opinnot kestävät noin 1,5–2 vuotta. Koulutuksen kesto määräytyy aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).  

Opintojen sisältö   

Muistihoitajaksi opiskelevan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:

 • Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
 • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp


Valinnaiset tutkinnon osat, xx osp***

 • Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
 • Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen, 30 osp
 • Ikääntyneen ihmisen elämänhallinnassa ja riippuvuuksista irrottautumisessa tukeminen, 30 osp
 • Ikävalmentajana toimiminen, 60 osp
 • Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
 • Projektipäällikkönä toimiminen, xx osp***
 • Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp
 • Vainajan laittaminen ja läheisten tukeminen
 • Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
 • Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen, xx osp***

Hakuohjeet

Kerro hakemuksessasi selvästi 

 • hakukelpoisuuden edellyttämä koulutus ja muut koulutukset todistusliitteineen 
 • työkokemuksesi ja niihin liittyvät työtehtäväsi 
 • miksi haluat opiskella valitsemasi osaamisalan   
 • kerro myös, miten opiskelusuunnitelmat sopivat elämäntilanteeseesi (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen)  

Valintaperusteet   

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella. Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja SORA-lainsäädännöstä sekä niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn.  

Tutustu jatkuvan haun valintaperusteisiin.

 • Opetuspaikka:
 • Jatkuva haku
 • Hakuaika: -
 • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö