Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisala

Tähän osaamisalaan ei voi hakea juuri nyt. Seuraavasta hakuajasta voit tiedustella yhteyshenkilöltämme.

Mirva Saarinen

Vanhustyön erikoisammattitutkinto antaa hyvät valmiudet toimia vanhustyön eri tehtävissä valitsemasi osaamisalan mukaisesti. Voit hakea koulutukseen, jos olet suorittanut vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja sinulla on työkokemusta ikääntyneiden kanssa toimimisesta. Oppisopimusopinnoissa opiskelijalla tulee olla työpaikka vanhustyön tehtävissä.

Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisalasta valmistuu ikääntyneen ihmisen palveluohjaajaksi (EAT). Tutkinnon suorittanut osaa ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään asioiden hoidossa, palvelujen käytössä sekä toimintakykyä ja turvallisuutta edistävän teknologian käytössä. Opinnot antavat myös valmiuksia ikääntyneiden palveluiden kehittämiseen.

Opintojen toteutustapa

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina sekä työpaikalla ohjatusti. Jokaisessa tutkinnon osassa osaaminen osoitetaan työpaikoilla näytöissä aidoissa työtehtävissä. Opiskelu ja työympäristö vaativat riittävän suomen kielen taidon.

Opinnot kestävät noin 1,5–2 vuotta. Koulutuksen kesto määräytyy aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).  

Opintojen sisältö   

Ikääntyneen ihmisen palveluohjaajaksi opiskelevan erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta, 90 osp:

 • Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen, 60 osp
 • Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp:

 • Gerontologinen hoitotyö, 60 osp
 • Ikääntyneen ihmisen elämänhallinnassa ja riippuvuuksista irrottautumisessa tukeminen, 30 osp
 • Ikävalmentajana toimiminen, 60 osp
 • Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen, 60 osp
 • Palliatiivinen hoitotyö, 60 osp
 • Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen, 60 osp
 • Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi, 30 osp
 • Tutkinnon osa tai osia tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon perusteista, 0–30 osp

Hakuohjeet

Kerro hakemuksessasi selvästi 

 • hakukelpoisuuden edellyttämä koulutus ja muut koulutukset todistusliitteineen 
 • työkokemuksesi ja niihin liittyvät työtehtäväsi 
 • miksi haluat opiskella valitsemasi osaamisalan   
 • kerro myös, miten opiskelusuunnitelmat sopivat elämäntilanteeseesi (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen)  

Valintaperusteet   

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella. Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja SORA-lainsäädännöstä sekä niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn.  

Tutustu jatkuvan haun valintaperusteisiin.

 • Opetuspaikka:
 • Jatkuva haku
 • Hakuaika: -
 • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö