Perhepäivähoidon osaamisala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on aiempia opintoja tai työkokemusta alalta. Opiskelu ja työympäristö vaativat riittävän suomen kielen taidon.

Valitsemalla perhepäivähoidon osaamisalan opiskelija voi valmistuttuaan työskennellä perhepäivähoitajana julkisen tai yksityisen varhaiskasvatusorganisaation palveluksessa tai yrittäjänä.

Opintojen toteutustapa  

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Jokaisessa tutkinnon osassa on lähiopetusta, etäopiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetusta on keskimäärin 4–5 päivää kuukaudessa.

Koulutuksen kesto määräytyy aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).  

Opintojen sisältö   

Perhepäivähoitajan opintoihin kuuluu kaikille kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittajille pakollinen tutkinnon osa Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla.

Sen lisäksi perhepäivähoidon osaamisalan valinnut opiskelija suorittaa omasta osaamisalastaan seuraavat tutkinnon osat:

 • Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa 
 • Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien ja muiden ammattilaisten kanssa
 • Toimiminen perhepäivähoitoympäristössä
 • Valinnainen tutkinnon osa/valinnaiset tutkinnon osat

Koulutuksen kesto määräytyy aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).  

Hakuohjeet osaamisalan koulutukseen

Kerro hakemuksessasi selvästi 

 • hakukelpoisuuden edellyttämä koulutus ja muut koulutukset todistusliitteineen 
 • työkokemuksesi ja niihin liittyvät työtehtäväsi 
 • miksi haluat opiskella valitsemasi osaamisalan   
 • kerro myös, miten opiskelusuunnitelmat sopivat elämäntilanteeseesi (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen)  

Valintaperusteet   

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella. Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja SORA-lainsäädännöstä sekä niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn.  

Tutustu jatkuvan haun valintaperusteisiin.

 • Opetuspaikka:
 • Jatkuva haku
 • Hakuaika: -
 • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö