Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisalan suorittanut voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja vapaa-ajan toiminnassa.

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on kasvatus- ja ohjausalan aiempia opintoja tai alan työkokemusta. Opiskelu ja työympäristö vaativat riittävän suomen kielen taidon.

Opintojen toteutustapa  

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Jokaisessa tutkinnon osassa on lähiopetusta, etäopiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopetusta on keskimäärin 4–5 päivää kuukaudessa.

Koulutuksen kesto määräytyy aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).    

Opintojen sisältö   

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen opintoihin kuuluu kaikille kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittajille pakollinen tutkinnon osa Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla.

Sen lisäksi osaamisalan opintoihin kuuluvat alla olevat tutkinnon osat:

 • Oppijan ja oppimisen ohjaus
 • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristössä
 • Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaus tai koulunkäynnin ja opiskelun ohjaus ja tuki
 • valinnainen tutkinnon osa tai osat

Hakuohjeet osaamisalan koulutukseen

Kerro hakemuksessasi selvästi 

 • hakukelpoisuuden edellyttämä koulutus ja muut koulutukset todistusliitteineen 
 • työkokemuksesi ja niihin liittyvät työtehtäväsi 
 • miksi haluat opiskella valitsemasi osaamisalan   
 • kerro myös, miten opiskelusuunnitelmat sopivat elämäntilanteeseesi (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen)  

Valintaperusteet   

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella. Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja SORA-lainsäädännöstä sekä niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn.  

Tutustu jatkuvan haun valintaperusteisiin.

 • Opetuspaikka:
 • Jatkuva haku
 • Hakuaika: -
 • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö