Siirry sisältöön

Nopsa-väyläopinnot osaksi tutkintoa

Opiskelija voi ammatillisten opintojensa aikana suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Avoimessa AMK:ssa Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK). Valittavana on kurkistuskursseja ja Nopsa-väyläopintoja. Valitut ja suoritetut opinnot eivät pidennä ammatillisen tutkinnon suorittamista.

Kurkistuskurssit

Kurkistuskurssit antavat opiskelijalle mahdollisuuden kokeilla ammattikorkeakouluopintoja. Ne auttavat myös kiinnostavan alan löytämisessä. Teknologia-, sosiaali- ja terveys- sekä matkailualan kurkistuskurssit ovat 2–4 opintopisteen laajuisia.

Nopsa-väyläopinnot

Nopsa-väyläopinnoissa opiskelija voi suorittaa 14–19 opintopistettä. Alakohtaisten opintojen määrä on 3–5 opintopistettä ja loput 11–14 opintopistettä kerääntyvät matematiikasta, ruotsista, englannista ja viestinnästä.

Nopsa-väyläopinnot toteutetaan lähiopetuksena ja verkko-opetuksena. Tammikuussa alkavat väyläopinnot kestävät 1,5 vuotta. Hakuaika päättyy edeltävässä lokakuussa.

Nopsa-väyläopinnot hyväksytysti suorittanut opiskelija saa opiskelupaikan SAMKista sopimuksen mukaiselta alalta suoraan ilman valintakokeita. Pääsylippu opintoihin on voimassa ammatillisen tutkinnon suorittamisvuoden opiskelijavalinnassa.

Väylät perustutkinnoista amk-opintoihin

Sataedun ammatillisilla perustutkinnoilla ja hyväksytysti suoritetuilla Nopsa-väyläopinnoilla voi edetä suoraan SAMKin jatko-opintoihin seuraaviin koulutusohjelmiin.

Autoalan perustutkinto

Konetekniikka, Pori

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Konetekniikka, Pori

Tuotantotekniikka ja tuotantotalous, Rauma

Merenkulkualan insinööri, Rauma

Liiketoiminnan perustutkinto

Liiketalous, Pori ja Rauma

Liiketalous – yrittäjän koulutusohjelma, Pori

Tietojenkäsittely, tradenomi, Pori

Matkailu, Pori

Logistiikan perustutkinto

Logistiikka, Rauma

Matkailualan perustutkinto

Matkailu, Pori

Liiketalous, Rauma

Liiketalous – yrittäjän koulutusohjelma, Pori

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Matkailu, Pori

Liiketalous – yrittäjän koulutusohjelma, Pori

Liiketalous, Rauma

Tietojenkäsittely, Pori

Rakennusalan perustutkinto

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Pori

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Liiketalous, Pori ja Rauma

Matkailu, Pori

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Hoitotyö, Pori ja Rauma

Geronomi, Pori

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikka, Pori

Merenkulkualan insinööri, Rauma

Talotekniikan perustutkinto perustutkinto

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Pori

Merenkulkualan insinööri, Rauma

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikka, Pori

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikka, Pori