Siirry sisältöön

Nopsa-väyläopinnot osaksi tutkintoa

Sataedun opiskelijana voit suorittaa maksutta ammattikorkeakouluopintoja Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) Avoimessa AMKissa. Valittavanasi on kurkistuskursseja sekä Nopsa-väyläopintoja. Valitut opinnot eivät pidennä ammatillisen tutkinnon suorittamista.

Kurkistuskurssit

Kurkistuskurssit antavat mahdollisuuden kokeilla ammattikorkeakouluopintoja. Ne auttavat myös kiinnostavan alan löytämisessä. Teknologia- ja sosiaali- ja terveysalan kurkistuskurssit ovat 2–4 opintopisteen laajuisia.

Nopsa-väyläopinnot

Suoritetut ja hyväksytyt Nopsa-väyläopinnot takaavat opiskelupaikan SAMKista sopimuksen mukaiselta alalta suoraan ilman valintakokeita. Pääsylippu opintoihin on voimassa ammatillisen tutkinnon valmistumislukukaudella tai kahdessa sitä seuraavassa erillishaussa.

Nopsa-väyläopinnoissa voit suorittaa 14–18 opintopistettä, joista alakohtaisten opintojen määrä on 3–5 opintopistettä. Loput 11–13 opintopistettä kerääntyvät matematiikasta, ruotsista, englannista ja viestinnästä.

Nopsa-väyläopinnot toteutetaan lähiopetuksena ja verkko-opetuksena. Tammikuussa alkavat väyläopinnot kestävät 1,5 vuotta. Hakuaika päättyy edeltävässä lokakuussa. Nopsa-väyläopintoihin otetaan mukaan kaikki hyväksytysti määräaikana Nopsa-valintakurssin suorittaneet.

Väylät perustutkinnoista AMK-opintoihin

Sataedun ammatillisilla perustutkinnoilla ja hyväksytysti suoritetuilla Nopsa-väyläopinnoilla voit edetä suoraan SAMKin jatko-opintoihin seuraavissa koulutusohjelmissa:

Autoalan perustutkinto

Konetekniikka, Pori

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Konetekniikka, Pori

Tuotantotekniikka ja tuotantotalous, Rauma

Merenkulkualan insinööri, Rauma

Liiketoiminnan perustutkinto

Liiketalous, Pori ja Rauma

Liiketalous – yrittäjän koulutusohjelma, Pori

Tietojenkäsittely, tradenomi, Pori

Matkailu, Pori

Logistiikan perustutkinto

Logistiikka, Rauma

Matkailualan perustutkinto

Matkailu, Pori

Liiketalous, Rauma

Liiketalous – yrittäjän koulutusohjelma, Pori

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Matkailu, Pori

Liiketalous – yrittäjän koulutusohjelma, Pori

Liiketalous, Rauma

Tietojenkäsittely, Pori

Rakennusalan perustutkinto

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Pori

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Liiketalous, Pori ja Rauma

Matkailu, Pori

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Hoitotyö, Pori ja Rauma

Geronomi, Pori

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikka, Pori

Merenkulkualan insinööri, Rauma

Talotekniikan perustutkinto perustutkinto

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Pori

Merenkulkualan insinööri, Rauma

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikka, Pori

Tietojenkäsittely, Pori (tradenomi)