Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Koulutus sopii sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ja haluavat vahvistaa ammattitaitoaan. Koulutuksen pääsyvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terveysalan tai kasvatusalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen koulutukseen hakemista.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, verkko-opintoina ja/tai oppisopimuksella. Lähiopetuspäiviä on 1-2 kertaa kuukaudessa. Lisäksi opintoihin sisältyy verkko-opetusta ja itsenäistä työskentelyä. Opinnot kestävät noin 1,5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittanut osaa käyttää työssään alan työmenetelmiä sekä hyödyntää työssään alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemusta. Työ on asiakkaiden sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa tehtävää ehkäisevää, kuntouttavaa, hoidollista tai asumispalveluja tukevaa mielenterveys- ja päihdetyötä.

Tutkinnon voi suorittaa omaehtoisena koulutuksena, oppisopimuksella tai työttömyysetuudella.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto

Hakuaika: 17.12.2020 – 14.5.2021
Ulvila