Siirry sisältöön

Opintososiaalisten etuuksien hakeminen Wilmassa onnistuu, jos Sinulla on

 • oppisopimusjakso olemassa ja
 • Tilinumero on järjestelmässä

Tehty hakemus ohjataan opintosihteerille, joka tarkistaa sen maksuun. Wilman valikosta valittavat otsikot voivat olla joko näkyvissä tai piilossa kolmen pisteen (…) takana.

Tilinumeron muuttaminen/lisääminen

Jos tilinumero puuttuu, sen voit lisätä kohdasta, (kolme pistettä), Lomakkeet,
1. Opiskelijan tietojen ylläpito

Korvauksen hakeminen

1. Valitse, kolmen pisteen takaa Hakemukset ja päätökset-valikko
2. Valitse, oikeasta yläkulmasta: Tee uusi hakemus ja sieltä Opintososiaalisten etuuksien hakemus- Opiskelija

Valikko ei näy jos haun vaatimukset eivät täyty.

3. Täytä avautuva lomake ja tallenna se lopuksi

Uusi rivi lisätään + merkistä, sen jälkeen valintalistasta valitaan haettava etuisuus ja täydennetään lisätiedot.

Täytä haettavien etuuksien taustatiedot; alku- ja loppupäivämäärät, korvaukseen oikeuttavien päivien määrä sekä mahdolliset lisätiedot.

Valitse hyväksyjäksi oppisopimusasioitasi hoitava opintosihteeri.

 • Tarkista vielä nämä ohjeet
  • ilmoita yhdensuuntaisen matkan pituus
  • ilmoita lähtö- ja saapumisosoite
  • ilmoita haettavien etujen päivien lukumäärä
  • ilmoita päivämäärät, joilta korvauksia haet
  • ilmoita riittävän tarkat lisätiedot
  • jokainen matka/etuisuus omalle riville

Täytä laskutuksessa jokainen eri päivinä kuljettu matka omalle rivilleen, sekä kerro matkakohtaisesti katuosoitteen tarkkuudella alku- ja loppupisteet.

Tallenna tiedot lopuksi!

OPINTOSOSIAALISTEN ETUUKSIEN LASKUTUSOHJE:

Oppisopimusopiskelija on oikeutettu lain 531/2017, 102§ mukaisesti saamaan opintososiaalisia etuja.

Näistä etuuksista sovitaan oppisopimuksen laatimisen yhteydessä.

PÄIVÄRAHAT:
Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa ja opiskelijalle syntyy ansionmenetystä tai yrittäjälle syntyy ansionmenetystä, on hän oikeutettu päivärahaan 15 euroa päivältä.

Mikäli opiskelija on oikeutettu saamaan päivärahaa eli hänelle syntyy ansionmenetystä ja hänellä on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi, hän on myös oikeutettu perheavustukseen 17 euroa päivältä.

MATKAKORVAUKSET:
Opiskelijalla on oikeus saada korvausta matkakustannuksista, jos koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuva osaamisen hankkiminen edellyttää opiskelijan matkustamista yhteen suuntaan yli 10 kilometriä opiskelijan kotoa tai oppisopimustyöpaikalta opetuspaikalle.

Opiskelijalla on oikeus matkakorvaukseen yhdeltä edestakaiselta matkalta viikossa. Erityisestä syystä matkakorvaus voidaan maksaa päivittäin, jos opiskelija majoittuu kotonaan. Oppisopimusopiskelijan opintososiaalisiin etuihin liittyvät matkakustannukset maksetaan käyttäen kilometrihinnoitteluna 0,20 euroa /km enintään 150 km yhdensuuntaisesta matkasta. Korvauksen suuruus rinnastettu Kelan korvaukseen ja maksetaan lyhimmän reitin mukaisesti.
Matkan kilometrit määräytyvät internetistä löytyvän reittiohjelman mukaan.

Yli 150 km matkoilta matkakorvaus maksetaan halvimman matkustustavan mukaan. Matkakustannukset voidaan myös maksaa tosiasiallisten kuittien perusteella.

Matkakorvaus maksetaan vain kotimaan matkoista.
Matkakorvaus maksetaan, jos kustannuksia aiheutuu.

MAJOITUSKORVAUS:
Opiskelija on oikeutettu saamaan majoituskorvausta 8 euroa päivältä, jos koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä tapahtuva osaamisen hankkiminen järjestetään opiskelijan kotikunnan ja oppisopimustyöpaikan sijaintikunnan ulkopuolella ja osaamisen hankkiminen edellyttää yöpymistä eikä opiskelijalla ole oikeutta maksuttomaan asumiseen asuntolassa.
Jos opiskelijalle korvataan päivittäiset matkakustannukset, hänellä ei ole oikeutta majoituskorvaukseen.

MUUTA HUOMIOITAVAA:
Opintososiaaliset etuudet maksetaan haettaessa. Etuudet tulee hakea mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään saman vuoden aikana , jolloin opintososiaaliset etuudet ovat toteutuneet. Opiskelijalla on oikeus saada tässä pykälässä tarkoitetut etuudet myös osallistuessaan näyttöön tai muuhun osaamisen osoittamiseen. Edut ovat verottomia.

Maksettavista opintososiaalisista etuuksista on sovittu oppisopimusta solmittaessa ja ne on merkitty oppisopimusasiakirjaan. Tarkista tilinumero ja ilmoita mahdolliset puutteet asiaa käsittelevälle opintosihteerille.

Täytä päivärahaa ja perheavustusta koskevat tiedot, mitä haet ja kuinka monelta päivältä. Merkitse tosiasiallinen, yhdensuuntainen lähtö- ja saapumisosoite ja matkan pituus (km)

Merkitse selkeästi moneltako kerralta matkakorvausta haet sekä päivämäärät, joilta korvauksia haet.

Etuudet maksetaan opiskelijan tilille kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta. Täytä hakemus huolellisesti, sillä puutteellinen hakemus palautetaan täydennettäväksi, mikä hidastaa sen käsittelyä.

Väärin perustein maksetut etuudet voidaan periä takaisin.