Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (päivä), aloitus sopimuksen mukaan

Hae koulutukseen

LÄHIHOITAJA AMMATTINA
Lähihoitaja toimii sosiaali- ja terveysalalla perustason hoito-, huolenpito- sekä kasvatustehtävissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.

Lähihoitaja ohjaa ja tukee ihmistä päivittäisissä toiminnoissa yhdessä läheisten ja yhteistyöverkostojen kanssa.Toiminnassaan hän ottaa huomioon asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja yksilöllisen elämäntilanteen. Hän edistää toiminnallaan asiakkaan hyvää, mielekästä ja turvallista elämää. Hän ohjaa fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisessä, terveiden elintapojen omaksumisessa, käyttää kuntouttavia ja toimintakykyä edistäviä työmenetelmiä ja ottaa huomioon työturvallisuuden.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE
Lähihoitajan työ on monipuolista ja lähihoitajille riittää töitä. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa. Sotealalla on myös iso joukko oppisopimusopiskelijoita, jotka opiskelevat uuteen ammattiin oman työnsä ohella.

Lähihoitajan ammattinimikettä voi käyttää vain sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut. Sotealan työtehtäviin palkataan pääasiassa alan tutkinnon suorittaneita.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Suunnitelma on yksilöllinen, kuten opiskeluaikakin.

OPINTOJEN SISÄLTÖ
Opiskelijat suorittavat opintojen alussa kolme pakollista tutkinnon osaa, jonka jälkeen valitaan osaamisala. Sataedussa jokainen opiskelija saa vapaasti valita osaamisalansa opetustarjonnasta.

Sataedun tarjoamat osaamisalat ovat:
- Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lähihoitaja
- Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, lähihoitaja
- Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, lähihoitaja
- Sairaanhoidon osaamisala, lähihoitaja
- Suunhoidon osaamisala, lähihoitaja
- Vammaistyön osaamisala, lähihoitaja.
Lisäksi suoritetaan valinnainen tutkinnon osa/osia ja yhteiset tutkinnon osat.

Opiskelujen jälkeen valmistunut lähihoitaja voi suorittaa toisen osaamisalan ja vahvistaa omaa ammattitaitoaan sekä edistää omaa työllistymistä.

HAKEUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA
Koulutukseen voivat hakeutua kaikki lähihoitajatyöstä kiinnostuneet.
Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin.

Opiskelijoiksi hakeville järjestetään soveltuvuuskokeet, joiden perusteella opiskelijavalinta tehdään. Hakijoille lähetetään soveltuvuuskokeeseen erillinen kutsu sähköpostitse, jossa kerrotaan tarkemmin testin rakenteesta, sisällöstä, pisteytyksestä ja ajankohdasta. Huomaathan seurata siis Roskaposti -kansiotasi soveltuvuuskoekutsun varalta.

Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin seuraavasti:

Soveltuvuuskoepäivä 10.9.2024 on niille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 31.8.2024 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Sataedu Ulvilan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 30.9.2024 tai sopimuksen mukaan.

Soveltuvuuskoepäivä 13.11.2024 on nille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 31.10.2024 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Sataedu Harjavallan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 2.12.2024 tai sopimuksen mukaan.

Soveltuvuuskoepäivä 11.12.2024 on niille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 30.11.2024 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Sataedu Ulvilan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 28.1.2025.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA, HARJAVALTA (päivämonimuoto-opinnot)
Päivä-monimuotokoulutus toteutetaan arkipäivisin kello 9.00 - 14.30 välillä

HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS
Lisätietoja hakemisesta, soveltuvuuskokeesta, koulutuksesta ja yksilöllisestä opintojen suunnittelusta voit kysyä opinto-ohjaajalta.

Autamme sinua löytämään juuri oikean koulutuspolun! Olethan yhteydessä!

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö