Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (iltamonimuoto), aloitus sopimuksen mukaan

LÄHIHOITAJA AMMATTINA
Lähihoitaja toimii sosiaali- ja terveysalalla perustason hoito-, huolenpito- sekä kasvatustehtävissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.

Lähihoitaja ohjaa ja tukee ihmistä päivittäisissä toiminnoissa yhdessä läheisten ja yhteistyöverkostojen kanssa.Toiminnassaan hän ottaa huomioon asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja yksilöllisen elämäntilanteen. Hän edistää toiminnallaan asiakkaan hyvää, mielekästä ja turvallista elämää. Hän ohjaa fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisessä, terveiden elintapojen omaksumisessa, käyttää kuntouttavia ja toimintakykyä edistäviä työmenetelmiä ja ottaa huomioon työturvallisuuden.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE
Lähihoitajan työ on monipuolista ja lähihoitajille riittää töitä. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa. Sotealalla on myös iso joukko oppisopimusopiskelijoita, jotka opiskelevat uuteen ammattiin oman työnsä ohella.

Lähihoitajan ammattinimikettä voi käyttää vain sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut. Sotealan työtehtäviin palkataan pääasiassa alan tutkinnon suorittaneita.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Suunnitelma on yksilöllinen, kuten opiskeluaikakin.

OPINTOJEN SISÄLTÖ
Opiskelijat suorittavat opintojen alussa kaksi pakollista tutkinnon osaa, jonka jälkeen valitaan osaamisala. Sataedussa jokainen opiskelija saa vapaasti valita osaamisalansa opetustarjonnasta.

Sataedun tarjoamat osaamisalat ovat:
- Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
- Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
- Mielenterveys- ja päihdetyö
- Sairaanhoito ja huolenpito
- Suunhoito
- Vammaistyö
Lisäksi suoritetaan valinnainen tutkinnon osa ja yhteiset tutkinnon osat.

Opiskelujen jälkeen valmistunut lähihoitaja voi suorittaa toisen osaamisalan ja vahvistaa omaa ammattitaitoaan sekä edistää omaa työllistymistä.

HAKEUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA
Koulutukseen voivat hakeutua kaikki lähihoitajatyöstä kiinnostuneet.
Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin.

Opiskelijoiksi hakeville järjestetään soveltuvuuskokeet, joiden perusteella opiskelijavalinta tehdään. Hakijoille lähetetään soveltuvuuskokeeseen erillinen kutsu sähköpostitse, jossa kerrotaan tarkemmin testin rakenteesta, sisällöstä, pisteytyksestä ja ajankohdasta. Huomaathan seurata siis Roskaposti -kansiotasi soveltuvuuskoekutsun varalta.

Koulutukseen on jatkuva haku ja opintojen aloitus sopimuksen mukaan:

Soveltuvuuskoepäivä 12.9.2023 on niille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 31.8.2023 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Sataedu Ulvilan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 1.10.2023 tai sopimuksen mukaan.

Soveltuvuuskoepäivä 10.10.2023 on niille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 30.9.2023 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Sataedu Ulvilan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 1.11.2023 tai sopimuksen mukaan.

Soveltuvuuskoepäivä 14.11.2023 on niille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 31.10.2023 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Sataedu Harjavallan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 1.12.2023 tai sopimuksen mukaan.

Soveltuvuuskoepäivä 13.12.2023 on niille hakijoille, jotka ovat hakeutuneet koulutukseen 30.11.2023 mennessä.
Soveltuvuuskoe järjestetään Sataedu Harjavallan toimipaikassa. Koulutuksen aloitus 8.1.2024 tai sopimuksen mukaan.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA, HARJAVALTA (iltamonimuoto-opinnot)
Iltamonimuotokoulutus toteutetaan noin kahtena iltana viikossa.
Opetus toteutetaan iltaisin kello 16.30 - 20.30.

HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS
Lisätietoja hakemisesta, soveltuvuuskokeesta, koulutuksesta ja yksilöllisestä opintojen suunnittelusta voit kysyä opinto-ohjaajalta.

Autamme sinua löytämään juuri oikean koulutuspolun! Olethan yhteydessä!

Paikkakunta: Harjavalta
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä