Ammatillisen koulutuksen politiikkaa unionissa

Julkaistu:

Digitalisaation hyödyntäminen ja vihreä kasvu tulevat ohjaamaan päätöksenteko laajalti Suomessa ja koko Euroopassa.  – Matti Isokallio, Satakunnan koulutuskuntayhtymän johtaja, EUproVETin puheenjohtaja

Euroopan unionissa on tapahtunut paljon vuoden 2020 aikana. Kesällä hyväksyttiin Euroopan neuvoston VET Recommendation ja marraskuun lopussa ministerikokouksessa Osnabruck Declaration. Lisäksi kesällä tehdyillä pitkän aikavälin EU budjettipäätöksillä ja samassa yhteydessä tehdyllä elpymis- ja palautumistukivälinepäätöksellä on voimakas vaikutus ammatilliseen koulutukseen.
Päätösdokumenteissa ja rahoitusvälineessä nousee esiin keskeisesti digitalisaation hyödyntäminen ja vihreä kasvu. Tulevina vuosina nämä kaksi tavoitetta tulevat ohjaamaan päätöksentekoa laajalti Suomessa ja koko Euroopassa.

Muutamia nostoja ammatillisen koulutuksen suosituksesta ja Osnabruckin julistuksesta

Ammatillisen koulutuksen suosituksessa on selviä numeerisia tavoitteita: koulutuksen suorittaneiden työllisyyden nosto vähintään 82 %:iin, opiskelijoista vähintään 60 % pitäisi olla opintojen aikana työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa ja 8 %:n pitäisi hyötyä kansainvälisestä liikkuvuudesta.  Digitaitojen ja kestävän kehityksen taitojen lisäksi korostuu elinikäisen oppiminen ja elinikäinen työllistyminen. Pidän hyvin merkittävänä sitä, että aktiivinen kansalaisuus on nostettu voimakkaasti esiin.

Järjestelmätasolla korostuu ammatillisen koulutuksen ketteryys, joustavuus ja etenemismahdollisuuksien tarjoaminen opiskelijoille. Meidän ammatillisen koulutuksen toimijoiden näkökulmasta on hienoa, että ammatillinen koulutus nostetaan mukaan osaksi alueellista innovointijärjestelmää.

Osnabruckin ministerikokouksen julistuksessa nousee paljolti samat teemat esiin: joustavuus, resilienssi ja laatu, jotka ovat aivan keskeisiä osia ammatillisessa koulutuksessa. Vahvasti esillä on myös elinikäinen oppiminen sekä kestävä kehitys. Luonnollisesti eurooppalainen koulutusalue ja kansainvälisyys on yhdistävä tekijä Euroopassa.

Julistuksen valmisteluprosessi oli osallistava. Jäsenmaiden ministereiden lisäksi julistuksessa on hyväksyjinä Euroopan komissio, muutama Eurooppa-tason organisaatio, sekä sitä tukevat Eurooppa tason ammatillisen koulutuksen järjestöt ja opiskelijajärjestöt.

Me ammatillisen koulutuksen järjestöt laadimme yhdessä kannanottomme, jossa tuemme Osnabruckin julistusta. Oli hienoa olla mukana tässä valmistelussa.

Monet esitetyistä asioista ovat sellaisia, että olemme Suomessa jo aloittaneet toimeenpanon näiden mukaisesti. Aikajänne on sen verran pitkä, että ammatillisen koulutuksen suositus ja Osnabruckin julistus tulevat vaikuttamaan myös tulevan hallituksen ohjelmaan. Kannattaa tutustua molempiin dokumentteihin.

Lähivuosina on haettavana enemmän erilaista EU -rahoitusta kuin koskaan aiemmin. Jätän poliitikoille sen arvioinnin, onko se hyvä vai huono asia. Tämä mahdollistaa meille ammatillisen koulutuksen toimijoille kehittää alueen elinvoimaa ja omaa toimintaa aivan uudella tavalla. Meillä on näytön paikka olla vastuullisia kehittäjiä ja uudistajia omilla alueillamme ja kansainvälisesti. Tässäkin rahoituksessa digitaalisuus ja vihreä kasvu ovat keskeisiä ohjaajia. Hyvällä alueellisella ja kansainvälisellä verkostoitumisella ja hyvillä strategisilla valinnoilla pystymme tarjoamaan oman osaamisemme omien alueidemme hyväksi.

EUproVETin puheenjohtaja, Satakunnan koulutuskuntayhtymän johtaja Matti Isokallio työn ulkopuolella: Asun maalla, luonto on aina lähellä, se on osa arkea. Nautimme todellista lähiruokaa, perunat ja juurekset tulevat suoraan omalta pellolta.

Blogi on julkaistu ensimmäisen kerran 15.12.2020 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ryn blogisarjassa.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö