Siirry sisältöön
Palaa takaisin Ajankohtaista listaukseen

Ammatillisen koulutuksen kestävä tulevaisuus – kehitysjohtajan blogi 

Viimeiset puolitoista vuotta olen saanut olla näköalapaikalla rakentamassa suomalaista ammatillisen koulutuksen kestävyystyötä niin valtakunnallisesti kuin Sataedussa. Matka on ollut pitkä ja haastava, opettavainen ja antoisa. Vaikka työtä tekemässä ovat olleet Suomen johtavat asiantuntijat teeman ympäriltä, on eteneminen ollut välillä etanamaisen hidasta. Usein, kun puhutaan kestävyyskriisistä ja sen ratkaisuista, käytetään termiä pirullinen ongelma. Kestävyys ja vastuullisuus ovat kompleksisia ja vaikeasti hahmotettavia kokonaisuuksia, ja niiden käsitteleminen vaatii systeemistä ajattelua, laajan terminologian haltuunottoa, kokonaisuuksien ymmärtämistä, tulevaisuustaitoja sekä epävarmuuden sietämistä – toisaalta valtavasti rohkeutta ja toivoa paremmasta tulevaisuudesta sekä uskallusta tehdä asioita toisin.  Itselleni on vahvistunut entisestään vanha viisaus siitä, että tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan se tehdään. 

Blogin kirjoittaja Sataedun kehitysjohtaja Maiju Salonen

Vihreä siirtymä ja sen mukanaan tuomat teknologiset ratkaisut tarvitsevat lähitulevaisuudessa valtavan määrän työntekijöitä. Arviolta 60 prosenttia vihreän siirtymän tekijöistä on ammatillisen koulutuksen saaneita. Näin ollen ammatillinen koulutus ja koulutuksen järjestäjien vastuullisuustyö sekä kestävyysosaaminen ovat ratkaisevassa roolissa tulevan murroksen osaamistarpeisiin vastaamisessa. 

Arviolta 60 prosenttia vihreän siirtymän tekijöistä on ammatillisen koulutuksen saaneita. Näin ollen ammatillinen koulutus ja koulutuksen järjestäjien vastuullisuustyö sekä kestävyysosaaminen ovat ratkaisevassa roolissa tulevan murroksen osaamistarpeisiin vastaamisessa. 

Ammatillisen koulutuksen kestävyystavoitteiden yhtenäistäminen sekä yhteisen kestävyysloikan toteuttaminen ovat tavoitteena kunnianhimoinen, mutta mahdollinen prosessi. Muutokseen tarvittava arvopohja, tieto, osaaminen sekä rohkeus ovat jo olemassa, ja koulutuksenjärjestäjät ovat valmiit muutokseen. Muutostyön systemaattinen johtaminen ja koordinointi ovat nyt kaiken vartijoina. Ammatillisen koulutuksen yhtenäinen kestävyystiekartta ei ole vain työkalu oppilaitoksille – se on Suomen vihreän siirtymän varmistaja, kilpailukyvyn turvaaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja. Ammatillinen koulutus ei ole vain muutoksen kohde tai sidosryhmä, vaan aktiivinen toimija, jolla on paljon annettavaa sekä valtaa tulevaisuuden ratkaisuihin.  

Vastuullisuus ja kestävyys ammatillisessa koulutuksessa sekä niiden kehittäminen tulevat muuttamaan oppilaitoksissa johtamista ja toimintakulttuuria, pedagogiikkaa ja oppimisympäristöjä, henkilöstön osaamisen kehittämistä, kumppanuus- ja sidosryhmätyötä sekä toiminnan seurantaa ja arviointia. Näihin muutostarpeisiin vastaamiseksi rakensimme Sataeduun vastuullisuusohjelman, Kestävän tulevaisuuden Sataedun. Ohjelmassa on määritelty konkreettiset toimet, joilla vastaamme toimintaympäristön muutoksiin sekä kehitämme opetusta vastaamaan entistä paremmin tuleviin osaamistarpeisiin. Olemme muun muassa laatineet jokaiseen perustutkintoon osaamislupaukset siitä, millaista kestävyysosaamista meiltä valmistuvalla ammattilaisella on. Olemme myös laskeneet hiilijalanjälkemme sekä tunnistaneet tätä kautta keskeisiä kehittämiskohteita. Aivan olennaista on vahvistaa henkilöstön kestävyysosaamista ja rakentaa systemaattisesti kestävämpää toimintakulttuuria. Näihin olemme Sataedussa nyt resursoineet ja samalla myös uudistamme hankintaohjeistusta vastuullisuuden näkökulmasta. Lisäksi haemme syksyllä sertifiointia kestävän kehityksen työllemme. 

Varautumalla vastuullisuusraportointidirektiivin velvoitteisiin olemme osaltamme tukemassa alueen pk-yrityksiä uusien vaatimusten edessä. Tulemme aktiivisesti vahvistamaan vastuullisuutta niin kumppanuustyössämme, opetuksessamme kuin oppilaitosarjessamme, sekä tekemään sitä näkyväksi.

Uuden strategian rakentaminen alkaa vuoden 2024 alussa, ja vastuullisuus tulee olemaan sen läpileikkaava teema. Varautumalla vastuullisuusraportointidirektiivin velvoitteisiin olemme osaltamme tukemassa alueen pk-yrityksiä uusien vaatimusten edessä. Tulemme aktiivisesti vahvistamaan vastuullisuutta niin kumppanuustyössämme, opetuksessamme kuin oppilaitosarjessamme, sekä tekemään sitä näkyväksi. Myös uusi kiertotalouden oppimisympäristömme Kieppi sekä uudistuva hyvinvointiteknologian oppimisympäristömme MeWet-koti tarjoavat niin alueen yrityksille kuin opiskelijoillemme uudenlaisia mahdollisuuksia kestävyysosaamisen vahvistamiseen.  Haluamme mahdollistaa oikeudenmukaisen ja tasavertaisen sekä kestävän tulevaisuuden kaikille satakuntalaisille.  

Maiju Salonen

Kirjoittaja on Sataedun kehitysjohtaja ja Opetushallituksen rahoittaman valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen VASKI-hankkeen johtaja.


Palaa takaisin Ajankohtaista listaukseen