Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto jakautuu audiovisuaalisen viestinnän ja kuvallisen ilmaisun osaamisalaan. Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalta valmistuu elokuva- ja tv-alan sekä animaatio- ja pelialan osaajia mediapalvelujen toteuttajan tutkintonimikkeellä. He työskentelevät esimerkiksi oman alansa assistenttitehtävissä. Kuvallisen ilmaisun osaamisalalta valmistuvat kuvallisen ilmaisun toteuttajat painotuksesta riippuen työskentelevät graafisen suunnittelun tai valokuvauksen parissa.

Kenelle

Audiovisuaalisen osaamisalan koulutuksissa tarvitaan tiimiosaamista, hyviä ongelmanratkaisutaitoja ja stressinsietokykyä sekä sopeutumista jatkuvasti kehittyvään alaan. Kuvallisen ilmaisun osaamisalalla opiskelevat tarvitsevat visuaalista silmää, luovuutta ja oma-aloitteisuutta.

Opiskelu

Peruskoulun jälkeiset opinnot kestävät noin kolme vuotta. Vanhemmilla opiskelijoilla aiempi osaaminen ja työkokemus voivat lyhentää opiskeluaikaa.

Audiovisuaalinen osaamisala: elokuva- ja tv-alan painotus

Opiskelija oppii produktion eri osa-alueet ja alan eri ammateissa tarvittavia teknisiä ja sisällöllisiä taitoja. Valmistuttuaan mediapalvelujen toteuttajaksi hän osaa toimia erilaisissa assistenttitehtävissä: tuotanto-, kamera-, valo-, ääni- tai leikkausassistenttina. Ammattialan opinnoissa näitä taitoja kehitetään käytännön projektitöiden kautta.

Audiovisuaalinen osaamisala: animaatio- ja pelialan painotus

Opiskelija oppii peli- ja animaatiotuotantojen projektinhallintaa ja suunnittelua käsikirjoituksesta kenttäsuunnitteluun ja konseptointiin. Myös sisällön tuotanto (3D-mallintaminen ja -animaatio) sekä integraatio (koodaaminen ja kehitysympäristöt) ovat oleellinen osa opintoja.

Kuvallisen ilmaisun osaamisala

Opiskelija oppii käyttämään yleisimpiä kuvankäsittely-, taitto- ja grafiikkaohjelmia. Koulutuksessa perehdytään printtimedian mahdollisuuksiin ja verkkomaailmaan sekä erilaisten tuotteiden ulkoasusuunnitteluun ja toteutukseen.

Kuvallisen ilmaisun osaamisala, valokuvauksen painotus

Tutustu tutkinnon rakenteeseen: ePerusteet,  audiovisuaalisen viestinnän osaamisala tai kuvallisen ilmaisun osaamisala

Rahoitus

Opetus on maksutonta. Elokuussa 2021 voimaan tulevan oppivelvollisuusuudistuksen jälkeen alle 18-vuotiaat saavat maksutta myös tarvittavat työasut ja muut oppimateriaalit koulutusta. Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (graafinen suunnittelu)

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Hakuaika: 7.9.2021 – 30.9.2021
Nakkila

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (elokuva- ja tv-alan painotus)

Mediapalvelujen toteuttaja

Hakuaika: 7.9.2021 – 30.9.2021
Nakkila