Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Elokuva- ja TV-alan työ vaatii tiimityöosaamista ja ongelmanratkaisutaitoja. Myös hyvät stressinsieto- ja sopeutumiskyvyt ovat tarpeen. Alalla tarvitaan työkentän moniosaajia ja tiettyyn tekniikkaan tai taitoon erikoistuneita erityisosaajia. Mediapalvelujen toteuttaja osaa toimia erilaisissa assistenttitehtävissä, kuten tuotanto-, kamera-, valo-, ääni- tai leikkausassistenttina.

Alan työpaikat ovat elokuva-, animaatio-, radio- ja tv-alan yritysten lisäksi ohjelmisto-, kustannus- ja mediataloissa, mainos- ja viestintätoimistoista sekä verkkomediaprojekteissa. Useat alan ammattilaiset työskentelevät freelancereina.

Opintojen toteutustapa

Koulutus sisältää kaikki audiovisuaalisen tuotannon vaiheet käsikirjoittamisesta kuvaukseen ja valaisusta leikkaukseen. Koulutuksessa perehdytään tekniseen osaamiseen, sisällöntuotantoon ja produktiotyöhön. Opiskelija oppii produktion eri osa-alueet sekä niissä tarvittavat tekniset ja sisällölliset taidot harjoituksissa ja käytännön projektitöissä.

Opintojen sisältö

Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp)

Pakolliset tutkinnon osat, 55 osp:

 • Media-alalla toimiminen, 25 osp
 • Audiovisuaalisessa tuotannossa toimiminen, 15 ops
 • Mediamateriaalien tuottaminen, 15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Media-alan äänituotannossa toimiminen
 • Media-alan äänityössä toimiminen
 • Monikameratuotannossa toimiminen
 • Tapahtuma- ja saliäänen tuottaminen
 • Tapahtumatuotannossa toimiminen
 • Tehostetuotannossa työskentely
 • Valaisutuotannossa toimiminen

Yhteiset tutkinnon osat, Yto-opinnot, 35 osp

Tutustu opiskeluun somessa

Facebook, Instagram; Sataedu Elokuva ja televisio 

YouTube: Elokuva ja Tv Linja

 • Opetuspaikka:
 • Jatkuva haku
 • Hakuaika: -
 • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö