Yrittäjän ammattitutkinto auttoi Hinauspalvelu Ojalaa tuotteistamisessa: ”Saimme palvelumme paremmin näkyväksi asiakkaillemme.”

Julkaistu:

Yrittäjän ammattitutkinto auttoi Hinauspalvelu Ojalaa tuotteistamisessa: ”Saimme palvelumme paremmin näkyväksi asiakkaillemme.”

Opiskelu on tehty Sataedussa yrittäjälle mahdollisimman helpoksi.

Hinauspalvelu Ojala Oy oli yhdeksän vuotta sitten uuden edessä. Veljekset Tommi ja Teuvo Ojala ottivat vetovastuun yli 30 vuotta toimineesta perheyrityksestä.

Vaikka ihan pystymetsästä ei yrittäjyyteen hypättykään, moni oppi otettiin kantapään kautta, Tommi Ojala muistelee.

Vuosien vieriessä ja toiminnan laajentuessa Ojalassa heräsi kipinä kehittää omaa osaamista ja yrittäjyyttä. Sataedun tarjoama yrittäjän ammattitutkinto osui oikeaan hermoon. Ojala päätti aloittaa opiskelun työn ohessa.

Halusin päivittää osaamiseni, verkostoitua muiden yrittäjien kanssa ja saada buustiaomaan tekemiseen, Ojala taustoittaa.

Ojalan mukaan tutkinnossa on parasta sen monipuolisuus. Vertaistuki ja opettajan tarjoama henkilökohtainen sparraus siivittävät liiketoimintaa uusille urille. Käytännönläheinen toteutus varmistaa, että opit viedään teoriasta suoraan käytäntöön.

Kaikki opinnoissa liittyi omaan yritykseen ja sen kehittämiseen, Mitä enemmän opintoihin panosti, sitä enemmän se kantoi hedelmää oman liiketoiminnan parhaaksi, Ojala kertoo.

Ojalan huomasi kipukohtien ja kehittämiskohteiden olevan alasta riippumatta samanlaisia. Eri toimialoilta tulevien yrittäjien puheissa toistuivat samat haasteet.

Tuotteistaminen, palveluista kertominen ja osaamisen esiin tuominen olivat kaikille yhtä haastavia. Yhdessä pähkäillessä syntyi uusia ideoita näiden pulmien ratkaisuun. Muiden kokemukset kannustivat kokeilemaan omassakin toiminnassa erilaisia lähestymistapoja, Ojala toteaa.

Opiskelujen aikana pohdittiin paljon myyntiä ja markkinointia. Hinauspalvelu Ojala sai uutta virtaa ja ideoita omien palvelujensa esiin tuomiseen.

Olimme opintojeni aikana ottamassa käyttöön uutta toiminnanohjausjärjestelmää. Opinnot innostivat valjastamaan uuden järjestelmän myös palvelujen tuotteistamiseen. Saimme sen ansiosta palvelumme paremmin näkyviksi asiakkaillemme, Ojala kertoo.

Konkreettisena lopputuloksena tutkinnon lisäksi käteen jäi myös yrityksen päivitetty liiketoimintasuunnitelma. Ojalan mukaan suunnitelma on paitsi hyvä ohjenuora yrityksen jokapäiväisessä tekemisessä, myös välttämätön dokumentti esimerkiksi rahoitusta hakiessa tai laajentumista suunnitellessa

Ojala suoritti tutkinnon vajaassa kahdessa vuodessa. Vaikka opiskelu työn ohessa vaatii omistautumista, Ojala kiittää, miten työn ja opiskelujen yhdistäminen oli Sataedussa tehty yrittäjille mahdollisimman helpoksi.

Ojalan mukaan lähipäivät ja deadlinet oli kalenteroitu hyvissä ajoin ennakkoon. Lähipäiviä oli noin kerran kuukaudessa ja opettajatapaamiset pystyi sopimaan joustavasti. Aikatauluongelmia ei sen ansiosta tullut, vaikka opintojen ajan oltiin koko ajan normaalisti töissä.

Suosittelen yrittäjän ammattitutkintoa kaikille, jotka haluavat kehittää omaa liiketoimintaansa. Yrittäjän työ on tänä päivänä reaaliaikaista, ja ajan hermolla pitää pysyä. tutkinto antoi siihen hyvät eväät, Ojala summaa.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö