Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, suutari

OPISKELE SUUTARIKSI!

Koulutuksessa opitaan tekemään jalkineita ja korjaamaan niitä. Opiskelija oppii tuntemaan nahka- ja jalkinealan materiaalit, kenkärakenteet ja saa perus-tiedot yrittäjyydestä. Taitojen karttuessa koulutuksessa opitaan suunnittelemaan jalkineita ja muita nahkatuotteita.

Katso video:
https://youtu.be/xgK0AIWNfTs

LISÄTIEDOT
Opiskelijat suuntautuvat joko jalkineiden valmistukseen tai jalkineiden korjaukseen valintansa mukaan.

Koulutukseen kuuluu työssäoppimisjakso, jonka aikana opiskelija voi täydentää osaamistaan ja pääsee tekemään koulutuksessa opittuja asioita käytännön työn parissa.

Koulutuksen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua erilaisiin jalkinealan yrityksiin ja alan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Koulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville henkilöille, jotka haluavat oppia jalkineiden valmistusta ja korjausta.

Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet asiakaspalvelusta ja yrittäjyydestä. Suutarin ammattiin opiskelevalla on hyvä olla alalla tarvittavaa kädentaitoa ja luovuutta.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa tekstiili- ja muotialan perustutkinnon jalkinealan koulutusohjelmassa. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintoina, joita opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana opintojen eri vaiheissa.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi työkokemus, opinnot ja muu osaaminen.

Jalkinealan koulutus antaa hyvän ja monipuolisen perusosaamisen jalkinealalla työskentelyyn ja työllistymiseen.

TIEDUSTELUT
Koulutuksen sisältö:
Sataedu, Juhani Männistö
p. 040 199 4920
juhani.mannisto@sataedu.fi

Koulutushaku, koulutusajan etuudet:
- TE-toimiston koulutusneuvonta: 0295 020 702
- Satakunnan TE-toimisto: Juha Jokinen, 0295 045 053, juha.jokinen@te-toimisto.fi

Oppilasvalinta:
Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti
www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> Työvoimakoulutus
Kaikille hakijoille lähetetään valintatieto.

Alkamisajankohta: 12.8.2020
Paikkakunta: Kankaanpää
Hae koulutukseen