Talonrakennusalan ammattitutkinto

Talonrakennusalan ammattitutkinto antaa alan ammattityöntekijältä edellytettävän ammattitaidon. Tutkinnon suorittanut osaa hoitaa alansa tehtävät itsenäisesti ja taloudellisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Hän suunnittelee omien töidensä lisäksi mahdollisesti myös muiden töitä sekä opastaa ja valvoo työtä.

Tutkinnon suorittanut voi toimia ammattityöntekijänä valitsemiensa tutkinnon osien mukaisissa työtehtävissä esimerkiksi betoni-, puu-tai muurattujen rakenteiden asennus- ja korjausrakennustöissä.

HAKEUTUMINEN
Koulutukseen on jatkuva haku.

OPINTOJEN SISÄLTÖ
Talonrakennusalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta (30 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (120 osp).

Lisätietoa ammattitutkinnon tutkinnon perusteista löydät osoitteesta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855070/reformi/tiedot

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö