Talonrakennusalan ammattitutkinto

Talonrakennusalan ammattitutkinto antaa alan ammattitytöntekijältä edellytettävän ammattitaidon. Tutkinnon suorittanut osaa hoitaa alansa tehtävät itsenäisesti ja taloudellisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Hän suunnittelee omien töidensä lisäksi mahdollisesti myös muiden töitä sekä opastaa ja valvoo työtä. Hän myös huomioi työssään asiakkaiden vaatimukset ja työmarkkinoiden pelisäännöt.

Tutkinnon suorittanut voi toimia ammattityöntekijänä valitsemiensa tutkinnon osien mukaisissa työtehtävissä esimerkiksi betoni-, puu-, metalli- tai muurattujen rakenteiden asennus- ja korjausrakennustöissä. Hän voi myös erikoistua esimerkiksi torninosturinkuljettamiseen, teline- tai asbestitöihin.

Koulutus ei ole nyt haussa. Lisätietoja seuraavasta mahdollisuudesta aloittaa koulutus antaa lehtori Jori Toivola, puh. 040 199 4342.