Talonrakennusalan ammattitutkinto

Talonrakennusalan ammattitutkinto antaa alan ammattityöntekijältä edellytettävän ammattitaidon. Tutkinnon suorittanut osaa hoitaa alansa tehtävät itsenäisesti ja taloudellisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Hän suunnittelee omien töidensä lisäksi mahdollisesti myös muiden töitä sekä opastaa ja valvoo työtä.

Tutkinnon suorittanut voi toimia ammattityöntekijänä valitsemiensa tutkinnon osien mukaisissa työtehtävissä esimerkiksi betoni-, puu-, metalli- tai muurattujen rakenteiden asennus- ja korjausrakennustöissä. Hän voi myös erikoistua esimerkiksi torninosturin kuljettamiseen, teline- tai asbestitöihin.

Tutustu tutkinnon rakenteeseen: ePerusteet

Koulutus ei ole nyt haussa. Lisätietoja seuraavasta mahdollisuudesta aloittaa koulutus antaa lehtori Jori Toivola.