Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (työvoimakoulutus)

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille, 20-vuotta täyttäneille, sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja alalle aikoville henkilöille, joilla ei ole aiempaa sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Hakijalla voi olla työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

Koulutuksen tavoitteena on sosiaali-ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) suorittaminen ja alalle työllistyminen.

LISÄTIEDOT
Tutkinnon rakenne:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
- Osaamisala (kaksi pakollista tutkinnon osaa)
- Valinnainen tutkinnon osa
- Yhteinen tutkinnon osa

Koulutuksen aikana voit valita osaamisalan alla olevista vaihtoehdoista:
- Sairaanhoito ja huolenpito
- Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
- Vammaistyö

Myös valinnainen tutkinnon osa valitaan yksilöllisesti, omien ammatillisten tavotteiden mukaisesti.
Tutkinnon suorittamiseen sisältyy myös useita työelämäjaksoja, joiden avulla saat monipuolisen kuvan alasta, alan työtehtävistä ja työpaikoista. Oppilaitos hankkii sinulle työelämäjaksopaikan.

Koulutuksen aikana jokaiselle opiskeljalle laaditaan oma opiskelusuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan mm. tarkemmin tutkinnon muodostuminen ja alan työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ajankohdat ja koulutuksen kesto.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijan terveydentilan tulee sellainen, ettei se ole esteenä alan opiskelulle ja ammatissa toimimiselle. Opiskelijavalinnassa noudatetaan Sora lainsäädäntöa (soveltumattomuuden ratkaisuja)

Koulutukseen hakeutuvien on hyvä ottaa huomioon:
* opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää fyysistä toimintakykyä,
henkistä tasapainoa ja kykyä olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa,
* tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä krooniset ihottumat ja allergiat voivat
vaikeuttaa opiskelua tai myöhemmin työelämässä selviytymistä,
* valmius vuorotyöhön.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi. Täytä hakemus huolellisesti perusteluineen. Koulutukseen valinta perustuu mm. hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun.

Tiedustelut:
- Koulutuksen sisältö ja toteutus: Sataedu, Piia Lahti, puh. 040 1994 154, piia.lahti@sataedu.fi
- Koulutukseen hakeutumisesta : TE-toimisto, Olli Kivelä, puh. 0295 045 067, olli.kivela@te-toimisto.fi

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että olet käynyt TE-toimistossa tekemässä työllistymissuunnitelman varmistaaksesi oikeutesi mahdolliseen työttömyysetuuden korotusosaan koulutuksen ajalta.

Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa valinnasta kirjallisesti ja kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja paikan.
Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voi seurata netissä www.te-palvelut.fi sivustolla - Oma Asiointi/henkilöasiakas-kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla - näin saat tiedon heti tilanteestasi koulutushaun kannalta mm. näet mahdollisen esivalintaan liittyvän haastattelukutsun.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti www.te-palvelut.fi (asioi verkossa-painikkeen kautta), koulutushakemukseni tilanne.

Alkamisajankohta: 29.3.2021
Paikkakunta: Ulvila
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen