Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (työvoimakoulutus)

Hae koulutukseen

Kiinnostaako sinua merkityksellinen työ alalla, jolla osaajat viedään käsistä? Haluatko toimia hoito-, huolenpito- tai kasvatustehtävissä? Onko ihmisläheinen käytännön työ sinun juttusi? Opiskelu lähihoitajaksi on juuri sinua varten.

Katso video https://youtu.be/sKRESgfdV6E

Lähihoitaja toimii sosiaali- ja terveysalalla perustason hoito-, huolenpito- sekä kasvatustehtävissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.

LISÄTIEDOT
Koulutus on tarkoitettu 20-vuotta täyttäneille työttömille tai työttömyysuhanalaisille lähihoitajan tehtävistä ja sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille henkilöille, jotka soveltuvat sosiaali- ja terveysalalle.
(https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/)
Koulutuksen tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) suorittaminen ja alalle työllistyminen.

LÄHIHOITAJA AMMATTINA
Lähihoitaja toimii sosiaali- ja terveysalalla perustason hoito-, huolenpito- sekä kasvatustehtävissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.

Lähihoitaja ohjaa ja tukee ihmistä päivittäisissä toiminnoissa yhdessä läheisten ja yhteistyöverkostojen kanssa. Hän ottaa huomioon asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja elämäntilanteen. Hän edistää toiminnallaan asiakkaan hyvä ja turvallista elämään. Hän ohjaa fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisessä. Hän käyttää kuntouttavia ja toimintakykyä tukevia työmenetelmiä. Hän huomioi työturvallisuuden.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE
Lähihoitajan työ on monipuolista ja lähihoitajille riittää töitä. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa. Lähihoitajan ammattinimikettä voi käyttää vain sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut. Sotealan työtehtäviin palkataan pääasiassa alan tutkinnon suorittaneita.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Suunnitelma on yksilöllinen.

OPINTOJEN SISÄLTÖ
Opiskelijat suorittavat opintojen alussa kolme pakollista tutkinnon osaa, jonka jälkeen valitaan osaamisala.

Koulutuksen aikana voit valita osaamisalan alla olevista vaihtoehdoista:
- Ikääntyneiden hoidon ja kuntoutumisen osaamisala, lähihoitaja
- Sairaanhoidon osaamisala, lähihoitaja
- Vammaistyön osaamisala, lähihoitaja.

Lisäksi suoritetaan valinnainen tutkinnon osa/osia ja yhteiset tutkinnon osat.

Opiskelujen jälkeen valmistunut lähihoitaja voi suorittaa toisen osaamisalan ja vahvistaa omaa ammattitaitoaan sekä edistää omaa työllistymistään.

HAKEUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA
Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin, mahdolliseen haastatteluun ja soveltuvuuskokeiden tulokseen. Täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi että koulutuksesta on sovittu työllistymissuunnitelmassasi. Sen perusteella koulutusetuuden maksaja tutkii saatko korotetun päivärahan koulutuksen ajalta.

Valintatiedot ovat nähtävillä sähköisissä palveluissa www.tyomarkkinatori.fi, Oma asiointi -palvelussa valintaa seuraavana arkipäivänä.
TE-toimisto lähettää valintapäätöksen myös kirjeenä. Kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja -paikan.

Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voi seurata netissä www.tyomarkkinatori.fi sivustolla: Oma Asiointi/henkilöasiakas - kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla. Näin saat tiedon heti tilanteestasi koulutushaussa ja näet mahdollisen esivalintaan liittyvän haastattelukutsun. Haastatteluaika näkyy Oma Asiointi-palvelussa kohdassa Kaikki asiointi - työvoimakoulutus.

LISÄTIETOA
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä
Sataedu
opinto-ohjaaja Piia Lahti
p. 040 1994154
piia.lahti@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta
TE-palvelut Satakunta
Olli Kivelä
p. 0295 045 067
olli.kivela@te-toimisto.fi

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö