Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Hae koulutukseen

Hakuaika koulutukseen on 15.11.2024 asti. Koulutus alkaa keväällä 2025.

Hakijat kutsutaan hakuajan päättymisen jälkeen haastatteluun. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostilla.
Muistathan tarkistaa myös sähköpostisi roskapostikansion.

KOULUTUS ON TARKOITETTU
Koulutus sopii sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka tarvitsevat työssään mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ja haluavat vahvistaa ja syventää ammattitaitoaan alalla.

Pääsyvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Opinnot kestävät noin 1,5 - 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina omaehtoisesti tai oppisopimuksella. Lähiopetus- tai verkko-opetuspäiviä on 1 - 2 kertaa kuukaudessa. Opetuspäiviä on noin viisi tutkinnon osaa kohti. Lähi- ja verkko-opetuksen lisäksi opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä.

TUTKINNON RAKENNE
Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta:
- Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen, 40 osp.
- Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen, 60 osp.

ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta:
- Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, 40 osp.
- Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö, 40 osp.
- Joku muu tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

TUTKINNON SUORITTANUT
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla.

Tutkinnon suorittanut toimii oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä joko kunnallisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.
Työssä painottuu ammatillinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus sekä kyky kohdata asiakas ja hänen läheisensä mielenterveys- ja päihdetyössä.

Koulutusmaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö