Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Koulutus alkaa tammikuussa 2020.

Koulutus sopii sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka tarvitsevat työssään mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ja haluavat vahvstaa ja syventää ammattitaitoaan alalla. Pääsyvaatimuksena on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammatillisen perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta tutkinnon osien aloilta.

Pääsyvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja taidot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä alan työkokemusta.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina tai oppisopimuksella. Lähiopetuspäiviä on noin kaksi kertaa kuukaudessa klo 9.00 - 15.30. Opetuspäiviä on noin viisi tutkinnon osaa kohti. Opiskelussa hyödynnetään Adobe Connect Pro -yhteyttä ja muita verkko-opiskelun mahdollisuuksia.

Opinnot kestävät noin 1,5 - 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito.

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen, tutkinnon suorittaja hallitsee lasten ja nuorten tai ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön soveltuvan tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset.

Tutkinnon suorittanut toimii oman työnsä asianatuntijana ja kehittäjänä joko kunnallisella tai yksityisellä sektorilla. Hänellä on valmiudet toimia työyhteisössään erilaisissa vastuutehtävissä ja hän hallitsee mielenterveys- ja päihdetyön vaativat toimintatavat.

Työssä painottuu ammatillinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus sekä kyky kohdata asiakas tai potilas jja hänen läheisensä terveyttä edistävässä, hoitavassa ja kuntouttavassa sekä ennaltaehkäiseväässä mielenterveys- ja päihdetyössä.

Koulutusmaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.

Paikkakunta: Ulvila
Hinta: 480 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Taina Malmivuori
lehtori
+358 40 199 4164
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä