VASKI-hanke ja oma kestävän kehityksen ohjelma ohjaavat kestävään tulevaisuuteen

Julkaistu:

Sataedu on aloittamassa tähän asti suurimman valtakuntallisen yhteistyöhankkeensa veturina. Opetushallituksen rahoittama VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke yhdistää 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjän kestävän kehityksen osaamisen. Hankkeen kumppanit luovat yhdessä ammatilliselle koulutukselle tulevaisuuden tiekartan, joka vahvistaa kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää.

Pääkoordinoijana toimivan Sataedun lisäksi vahvassa roolissa ovat myös Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä, Luovi, Optima, Perho ja Sykli.  Yhdessä ne muodostavat koordinointiryhmän, jonka työpaketteihin hankkeen jäsenet osallistuvat tarpeidensa ja kiinnostustensa mukaisesti. Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus osallistua hankkeen tilaisuuksiin ja hyödyntää hankemateriaaleja toiminnassaan.

Kaksivuotisen hankkeen rahoitus on yhteensä lähes 2,2 miljoonaa euroa, ja sen hyväksytyt kokonaismenot ovat yli 2,4 miljoonaa.

– Me ja hankekumppanimme emme onneksi joudu aloittamaan tyhjältä pöydältä, sillä kestävän kehityksen edistämiseksi on tehty jo vuosien ajan työtä useissa oppilaitoksissa. Hanke pyrkii hyödyntämään myös vastaavaa ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaa, kertoo hankepäällikkö Pauliina Merikivi.

Opiskelijat keskeisessä roolissa

VASKI-hankkeen tärkeinä teemoina ovat johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri, pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristö, osaamisen kehittäminen, alueiden ja työelämän kehittäminen sekä hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta.

 – Niin tässä hankkeessa kuin ammatillisessa koulutuksessa muutenkin korostuu tiivis työelämäyhteistyö. Opiskelijat ovat keskeisessä roolissa, sillä he vievät oppilaitoksissa saamaansa osaamistaan työelämään. Lisäksi toteutamme kestävän kehityksen koulutuksia suoraan yritysten tarpeisiin, toteaa Pauliina Merikivi.

Kestävän tulevaisuuden Sataedu -ohjelma

Oman kestävän kehityksen osaamisensa kehittämiseksi ja siihen liittyvien toimien laadun ylläpitämiseksi jatkossakin Sataedu aloittaa ensi vuonna osaamisensa järjestelmällisen arvioinnin.

 – Aloitamme pitkäjänteisen arviointityön yhteistyössä OKKA-säätiön kanssa ja luomme ensin Sataedulle kestävän kehityksen kehittämisohjelman. Sen valmistuttua voimme hakea sille kestävän kehityksen sertifikaattia. Tavoitteenamme on näin vahvistaa työelämälle tekemäämme järjestelmällistä ja ennakoivaa kehittämistyötä, kehitysjohtaja Maiju Salonen kertoo.

Kestävästä kehityksestä puhuttaessa mielikuvat vievät roskien lajitteluun ja kierrätykseen, vaikka se on paljon enemmän. Kyseessä ovat kokonaisvaltaiset toimintatavat, joihin ammatillisessa koulutuksessa kuuluvat muun muassa johtaminen, toimintakulttuuri, oppimisympäristöt, opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointi sekä taloudellinen kestävyys.

 – Kestävän kehityksen edistäminen on ammatillisen koulutuksen järjestäjille avainpaikka auttaa työelämää. Autamme kouluttamalla alueemme yrityksiä kestävään kehitykseen siirtymisessä. Opiskelijoistamme tulee vastuullisuusagentteja, jotka vievät yrityksiin oppimansa tiedot ja taidot. Myös työpaikkaohjaajakoulutus on avainasemassa. Eikä kestävän kehityksen edistäminen jää Sataedussa vain hanketyöksi, vaan se on koko talon asia. Otamme nyt kaikki keinot käyttöön ja kaikki sataedulaiset mukaan tähän työhön, Maiju Salonen painottaa.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö