Sataedun kestävän kehityksen osaamiselle sertifikaatti

Julkaistu:

Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen  OKKA-säätiö luovutti perjantaina 10.5. Sataedulle valtakunnallisen Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin. Sertifikaatti on tähän mennessä myönnetty 32 ammatilliselle oppilaitokselle tai oppilaitosyksikölle. Poikkeuksellista on se, että Sataedu saavutti sertifikaatin ehdot nopeasti, ja sertifiointi kattaa koko Sataedun.

Sertifiointi perustuu kestävän tulevaisuuden indikaattoreihin, jotka painottavat oppilaitoksen tulevaisuutta ennakoivaa toimintatapaa ja yhteiskuntaa uudistavaa roolia.   

– Sertifiointi vastaa kestävän tulevaisuuden rakentajien tarpeisiin. Ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan vihreää siirtymää edistävää ammattiosaamista, mutta myös arvojen ja elämäntapojen muutosta tukevaa ekososiaalista sivistystä. Kestävän tulevaisuuden indikaattorit haastavat oppilaitoksia uudistamaan yhteiskuntaa yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa, toteaa OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen.

Yhdessä nopeasti tavoitteeseen

Sataedulaiset aloittivat sertifikaatin edellyttämät toimet vuonna 2022. Lähes koko henkilöstö osallistui kestävän tulevaisuuden indikaattoreiden itsearviointiin. Näiden tulosten pohjalta rakentui yhteistyössä kehittämissuunnitelma. Ulkoisen auditoijan toteuttamassa arvioinnissa Sataedun vahvuuksiksi nousivat johdon vahva sitoutuminen ja henkilöstön osallistuminen, kestävyystaitojen sisällyttäminen ammatilliseen opetukseen sekä uusia kestäviä toimintamalleja tuottaneet yritysyhteistyö ja hankkeet.

Erkka Laininen vahvistaa Sataedun nopean etenemisen.

– Sataedulaiset ponnistelivat sertifikaatin vaatimustasoille nopeasti. Tässä heitä auttoi vahva sitoutuminen asiaan. Tärkeäksi tekijäksi nousi myös Sataedun koordinoima valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen kestävää kehitystä edistänyt VASKI-hanke. Johdon tuki tekoineen mahdollisti koko yhteisön aktiivisen työn asian puolesta.

– Itseäni lämmittivät auditoijan palautteessa erityisesti opiskelijoiden antamat kommentit siitä, että Sataedussa voi olla oma itsensä, aina voi kysyä toisilta ja että opettajat välittävät opiskelijoista. Vastuullisuus yhteisistä asioista ja kestävästä tulevaisuudesta kumpuaa juuri tällaisista pienistä asioista: ihmisten kohtaamisista, kuuntelemisesta ja välittämisestä, sanoo Erkka Laininen.

Hyvä palaute innostaa eteenpäin

Kestävän kehityksen puolesta tehtävä työ jatkuu Sataedussa. Johtaja Matti Isokallio kertoo hyvän palautteen innostavan eteenpäin.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös viedä vihreää siirtymää eteenpäin ammatillisessa koulutuksessa vauhditti meitä vetämässämme VASKI-hankkeessa ja Sataedun omassa kestävän kehityksen edistämistyössä. Olemme saaneet tästä palautetta niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, Matti Isokallio kertoo.

Kestävää kehitystä edistävää tietoa ja osaamista on vahvistettu monin keinoin. Toimintaa seurataan eri mittarein muun muassa hiilijalanjälkilaskennalla. Kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan edistämisessä otettiin käyttöön myös oma palkinto. Vuonna 2023 nämä palkinnot myönnettiin Sataedun ajoneuvoalan, kuljetusalan tiimeille ja puhtauspalvelujen tiimeille. Opiskelijoille puolestaan suunniteltiin omat tulevaisuuskahvilat, joista ensimmäinen on jo järjestetty Ulvilan toimipaikassa.

Yllä olevassa kuvassa komeaa sertifikaattia luovutustilaisuudessa esittelivät johtaja Matti Isokallio (vas.), hankepäällikkö Pauliina Merikivi, koulutuspäällikkö Ville Huhtala ja OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö Erkka Laininen. Kuva: Juha Levonen

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö