Lähihoitajakoulutuksemme Karvin vertailun kärkijoukossa

Julkaistu:

Sataedun lähihoitajakoulutus on valtakunnallisen vertailun kärkiluokkaa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi arvioi viime vuonna sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tuottamaa osaamista ja koulutuksen järjestäjien pedagogista toimintaa. Arviointi on osa uuden ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän pilotointia.

Taulukko: Karvi 2021

Vertailussa tarkasteltiin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden tiedot ajalta 1.8.2018-2.12.2020. Kaikkiaan mukana oli lähes 53 000 Koski-tietovarannosta saatua tutkinnon osan suoritustietoa ja noin 216 000 yhteisten tutkinnon osa-alueiden suoritusta.

Vertailutietojen mukaan 80 prosenttia alan ammatillisten tutkinnon osien suorittajista Sataedussa on saanut arvosanakseen 4 tai 5. Arvosanoilla 1 tai 2 suoritetut tutkinnon osat ovat noin kaksi kertaa yleisempiä muilla koulutuksen järjestäjillä kuin Sataedulla.

Myös yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden suoritustulokset ovat pääosin jonkin verran parempia tai ainakin samaa tasoa kuin muilla

Hyvää osaamista vahvistetaan edelleen

Osa hyvän tuloksen mahdollistavasta tiimistä: koulutuspäällikkö Heli Sulkava (vas.), opinto-ohjaaja Piia Lahti ja oppisopimuskoordinaattori Merja Tuomola.  Kuva: Kaija Marjanen.

 

Tuloksiin vaikuttaa tutkinnossa tehtävä moniammatillinen yhteistyö niin tutkinnon osien osaamisen hankintasuunnitelmien laatimisessa kuin opetuksessakin. Koulutuspäällikkö Heli Sulkava näkee myös muita menestyksen takeita.

– Testaamme hakijat soveltuvuustesteillä ja valitsemme heistä parhaat opiskelijoiksi. Sen lisäksi, että he näin soveltuvat hyvin alalle, he ovat myös motivoituneita ja haluavat työllistyä alalle. Vahva työelämälähtöisyys on keskeistä toiminnassamme. Esimerkiksi elokuussa aloittanut uusi sosiaali- ja terveysalan tutkintovastaavamme tulee työelämästä. Monet lähihoitajaopiskelijat opiskelevat oppisopimuksella, ja heidän osaamisensa hankkimiseksi teemme paljon yhteistyötä työnantajien ja työpaikkaohjaajien kanssa.

Karvin vertailussa nähtäviä tuloksia hyödynnetään jo aiemmin alkaneessa kehittämistyössä.

– Hankimme osaamista joukkoomme uusin tavoin. Opettajien työelämäjaksot jatkuvat ensi syksynä, kun koronatilanne toivottavasti jo helpottaa. Sen lisäksi, että opettajamme kehittävät jatkuvasti osaamistaan, olemme myös onnistuneet rekrytoimiaan työelämästä tulevaa osaamista, kuten geronomi (YAMK) -tutkintoja suorittaneita opettajia. Haluamme vahvistaa erityisesti ikääntyvien hoidon osaamista, sillä olemme saaneet lisärahoitusta Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaan.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö