Koulutuksesta käytäntöön – VASKI-hanke vie kohti kestävää tulevaisuutta

Julkaistu:

VASKI-hanke yhdistää 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjän kestävän kehityksen osaamisen ja halun kehittää sitä kaikkien hyödyksi. Opetushallituksen rahoittama mittava kestävän kehityksen hanke vaikuttaa vahvasti myös alueellisesti. Se sopii hyvin, sillä alueellinen kehittäminen on keskeistä hankkeen pääkoordinaattori Sataedun toiminnassa, ja nyt se saa vielä vahvemman painotuksen.

– Me teemme tätä työtä koko alueellemme. Kyse ei ole pelkästään ammatillisesta koulutuksesta, vaan koko yhteiskunnan pysyvästä muutoksesta. Kestävän tulevaisuuden teknologiat ja toimintatavat tarvitsevat valtavasti osaamista. Tarvitsemme esimerkiksi tuulivoimaloiden, aurinkokeräimien ja teollisuuden energiatehokkaiden laitteiden kokoajia ja huoltajia. Samoin tarvitsemme palvelualojen ammattilaisia, jotka osaavat vähentää hävikkiä ja toimia kiertotalouden mukaisesti. Hyvät suunnitelmat eivät riitä. Niiden käyttöönotto vaatii eri alojen ammattilaisia. Ammatillinen koulutus on tässä avainasemassa, koulutuskuntayhtymän johtaja Matti Isokallio painottaa.

Kehitysjohtaja Maiju Salonen ja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio kannustavat tekemään työtä kestävän tulevaisuuden puolesta.

Lisää kestävän kehityksen osaamista kaikille

– Hankehakemuksemme mukaisesti tarkastelemme Sataedussa vastuullisuusosaamista työelämälähtöisesti ja aloittain. Muutoksen tulevina tekijöinä ovat opiskelijamme. Ennen kuin voimme kouluttaa näitä muutosagenteiksi kutsumiamme tulevia ammattilaisia, selvitämme työelämän kanssa yhteistyössä koulutusten kehittämistarpeet. Työelämän tarpeet huomioiva koulutus tuo yrityksille kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edellyttämän osaamisen, kertoo hankkeen johtaja, kehitysjohtaja Maiju Salonen.

– En ole tässä muutospaineessa huolissani teollisuuden aloista. Isoissa yrityksissä on jo pitkään ollut tarvittava osaaminen ja sen mukaiset standardit. Satakunnassa on kuitenkin paljon pieniä yrityksiä, jotka vasta ottavat ensiaskeleitaan kestävän kehityksen edistämiseksi. Eikä nyt puhuta pelkästään teknologia-alasta, vaan tämä koskee kaikkia aloja, sillä kestävän kehityksen vaatimukset vaikuttavat kaikkeen, Matti Isokallio toteaa.

– VASKI-hanke edellyttää paljon työtä ja se jatkuu edelleen hankkeen päättyessä kahden vuoden päästä. Meillä on paljon tekemistä, mutta niin on resurssejakin. Meillä on hankkeessa mukana parhaat osaajat, jotka tuovan omien oppilaitostensa parhaat käytännöt ja tiedot mukanaan työhön, Maiju Salonen kertoo.

Alueellista yhteistyötä eri koulutusasteiden kanssa

Sen lisäksi, että hanke hyödyntää työssään vastaavaa ammattikorkeakoulujen yhdessä jo tekemää kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaa, tekevät nämä kaksi koulutusastetta yhteistyötä muutenkin.

VASKI-hankkeessa keskeisenä toimijana oleva ammatillisen koulutuksen edunvalvontajärjestö AMKE ry ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ovat jo valmistelleet kestävän kehityksen yhteistyötä.

– Suunniteltu yhteistyö on mielestäni ammatilliselle koulutukselle luonteva tapa toimia erityisesti alueellisesti. Me olemme tehneet täällä Satakunnassa jo pitkään hyvää yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Olemme edistäneet yhdessä kestävää kehitystä ja vastuullisuutta. Tästä on esimerkkinä hyvän vastaanoton saanut Huittisten kaupungin ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä Huittisten alueen yrittäjille järjestetty kiertotalousseminaari, Matti Isokallio toteaa.

Haluatko lisätietoja VASKI-hankkeesta?

Tutustu VASKI-hankkeen sivustoon vaski.info ja seuraa sitä @vaskihanke Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissä ja Twitterissä.

Lue myös Matti Isokallion blogi aiheesta.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö