Innostavaa ajatusten ja ideoiden vaihtoa – Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän vierailulla

Julkaistu:

Sataedulaiset saivat perjantaina 17.5. Ulvilaan vieraakseen Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän rehtori Heli Elo-Vuolan sekä koulutusasiantuntijat Anna-Leena Rantalan ja Raija Salon. Ulvilan toimipaikassa järjestetyssä benchmarkkaustapaamisessa oli vilkasta keskustelua, toimintojen esittelyä ja uusiin oppimisympäristöihin tutustumista. Benchmarkkaus tai kotoisin sanoin vertaisvertailu voi antaa uusia ideoita ja toiminta-ajatuksia molemmille osapuolille, niin kävi nytkin.

Ylinnä kuvassa aurinkoisen päivän aurinkoiset ilmeet: apulaisrehtori Heli Sulkava, lehtori Krista Toivonen, rehtori Anne Laine, rehtori Heli Elo-Vuola (LHKK), koulutusasiantuntija Anna-Leena Rantala (LHKK) ja hankepäällikkö Pauliina Merikivi. Takana vasemmalla projektipäällikkö Pasi Kallioinen ja koulutusasiantuntija Raija Salo (LHKK).

Yhteisenä tavoitteena vahva ammatillinen koulutus

Yhteinen, vahva kiinnostus pedagogiseen kehittämiseen puhutti paljon. Keskustelujen keskiössä oli rehtori Anne Laineen esittelemä Sataedussa vuonna 2020 valmistunut Pedagoginen käsikirja, tuttavallisesti Pedakäsikirja. Koulutuksen muutokset huomioiva, yhdessä toteutettu Pedakäsikirja varmistaa, että kaikki tietävät Sataedussa annettavan opetuksen tavoitteet ja keinot saavuttaa ne. Näin jatkossakin, kun Pedakäsikirja tulee osaksi strategiaan sidottua pedagogista ohjelmaa.

Vilkkaiden pedagogisten keskusteluiden lisäksi vieraille esiteltiin Sataedun työelämäyhteistyötä, laatu- ja prosessityötä sekä hanketyötä alusta käytäntöön viemiseen asti.

– Keskustelimme molempien koulutuksen järjestäjien hyvistä käytänteistä ja onnistuneista kehittämistöistä. Niitä oli paljon. Näin rakennamme yhdessä vahvaa, ammattilista koulutusta. Yhteistyökokemustakin meille on jo kertynyt Sataedun koordinoimasta vastuullisen ja kestävän ammatillisen koulutuksen VASKI-hankkeesta, kertoo rehtori Anne Laine.

Uudet, kiinnostavat oppimisympäristöt

Valmistuvassa Kieppi-tilassa on uutta kestävää kehitystä edistävää tekniikkaa lattiasta kattoon.


Keskustelujen jälkeen vieraat tutustuivat valmistumassa olevaan, kestävän kehityksen testi- ja oppimisympäristö Kieppiin. Tilasta tulee pysyvä kiertotalouden ekosysteemi ja pilottiympäristö. Se ohjaa satakuntalaisia pk-yrityksiä kiertotalouden liiketoimintamallien avulla vihreään siirtymään. Kieppi rakennetaan erityisesti tekniikan alan pk-yritysten ja ammatillisen koulutuksen tarpeisiin. 

Myös hyvinvointiteknologian testaus- ja oppimisympäristö MeWet-koti kiinnosti vierailijoita. He pääsivät näkemään vielä nykyiset, vuonna 2018 rakennetut tilat, mutta myös tulevat MeWet-tilat, jotka Kiepin tavoin valmistuvat uuden lukukauden alussa.

MeWet-kodin viihtyisien tilojen rakenteet ja kalusteet sisältävät erilaisia hyvinvointiteknologian ratkaisuja.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö