Hyville opiskelija-, henkilöstö- ja työelämäpalautteille ja käytänteille kiitosta Sataedun ISO 9001 -auditoinnissa

Julkaistu:

Sataedun 5. ja 6. huhtikuuta järjestetty ulkoinen auditointi onnistui jälleen. Auditoinnissa arvioitiin johtamisjärjestelmästandardi ISO 9001 vaatimukset sekä johtamisjärjestelmän vaikuttavuus ja organisaation kyvykkyys. DNV GL:n auditoija Jyrki Sopanen kiitti onnistuneesta määräaikaisauditoinnista, jossa asioista keskusteltiin avoimesti ja edettiin ohjelman mukaisesti. Myös koulutuskuntayhtymän johtaja Matti Isokallio on tyytyväinen auditoinnin tuloksiin.

– Meillä on hyvä yhteisymmärrys tilanteesta, eikä auditoinnin aikana tullut mitään uutta ja yllättävää esiin. Raportin hyvät ja huonot asiat ovat olleet tiedossamme, Matti Isokallio kiteyttää auditoinnin päätöskokouksen annin.

Onnistumisia ja tuloksia poikkeusajasta huolimatta

Auditoinnissa kiitosta saa muun muassa opiskelija- ja työelämäkyselyistä saatu hyvä palaute. Viime vuosien hyvä kehitys on jatkunut edelleen. Opiskelijapalautteiden vastausprosentit voisivat olla isommat, mutta tilanne on sama muissa oppilaitoksissa. Esimerkiksi valtakunnalliset pitkät kysymyspatteristot eivät houkuta opiskelijoita vastaamaan. Myös auditointiin osallistuneiden opiskelijoiden vastaukset tukivat tätä.

Auditointi vahvistaa, että Sataedussa käyttöön otettu tiimimalli on toimiva ja pidetty lähijohtamisen malli. Työelämäyhteistyössä tärkeiden yhteistyökumppanien kanssa on tehty palvelusopimukset. Osalla aloista on jo runsaasti koulutettuja työpaikkaohjaajia.

Yli kaksi vuotta kestäneestä korona-ajasta on Sataedussa selvitty kohtuullisen hyvin. Henkilöstön työhyvinvointi on parantunut poikkeuksellisesta ajasta huolimatta. Tilanteen nopeuttama laaja digiloikka osoittautui hyödylliseksi, ja Teamsista tuli nopeasti kaikkien käyttämä työväline. Opiskelijaterveydenhuollossa nähdyt puutteet arvioidaan johtuvan pääosin ulkoisista toimijoista ja pandemiasta.

Isot odotukset kohdistuvat alkaneeseen VASKI-hankkeeseen. Sen uskotaan vauhdittavan jatkossa ammatillisen koulutuksen vastuullisuuden tasoa.

Parannettavaakin löytyi

Auditoijan parannusehdotuksina toiminnassamme ovat opiskelija- ja työelämäkyselyiden vastausprosentin nostaminen, palautekäsittelyiden lisääminen opiskelijoiden kanssa sekä työelämävaihdon kehittäminen. Heikkoutena ja lievänä poikkeama nähtiin se, että vaikka osaamista on paljon, niin sitä ei ole dokumentoitu osaamisrekisteriin.

Sataedun laatupäällikkö Tapio Hemiä on varsin tyytyväinen kaksipäiväisen määräaikaisauditoinnin jälkeen. – Me käymme nyt työhön ja otamme huomioon saamamme parannusehdotukset. Etsimme myös ratkaisun osaamisen dokumentointiin mahdollisimman pian.

ISO 9001 sertifiointilogo

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö