Hoiva-alan startista varmuutta ja motivaatiota opintoihin

Julkaistu:

Monipuolisella hoiva-alalla riittää töitä ja mahdollisuudet opiskella alalle ovat moninaiset, tietää alan opiskelijoita pitkään ohjannut Sataedun sote-alan opinto-ohjaaja Piia Lahti. Alaa harkitseva voi tarvita tukea ja ohjausta monestakin syystä.

– Hoiva-alalle hakeutuvalle voi olla haasteellista hahmottaa, mitä kaikkia mahdollisuuksia ala tarjoaa. Voi myös olla, ettei hakija ole varma siitä, onko hoiva-ala se oma juttu. Ala on voinut olla hakijalle se pitkän ajan haave, johon ei ole vain rohjennut tarttua. Hakijalla voi olla myös epäilyksiä omiin opintoihin liittyen: pystynkö, pärjäänkö ja osaanko. Nämä ajatukset ovat turhia, koska aina voi hakea varmuutta tulevaan opiskeluun ja hoiva-alan työhön osallistumalla hoiva-alan starttiin, Piia Lahti kertoo.

Opinto-ohjaaja Piia Lahti.
Opinto-ohjaaja Piia Lahti.

Opinto-ohjaaja jokaisen opiskelijan tukena

Sataedu järjestää starttikouluksia yhteistyössä maakunnan työvoimakoulutuksista vastaavan Satakunnan TE-palveluiden kanssa. Hoiva-alan starttikoulutus on yksi suosituista ammattistarteista.

Hoiva-alan startti on Piia Lahden mukaan loistava väylä tutustua hoiva-alan opintoihin ja alan työpaikkoihin. Opiskelijoita ohjataan tiiviisti koko koulutuksen ajan ja jokaiselle laaditaan henkilökohtainen kouluttautumissuunnitelma opintojen aikana.

– Kaikki starttikoulutuksen suorittaneet ei aina hakeudu koulutuksen päätyttyä suoraan hoiva-alalle tai koulutuksiin. Opinto-ohjaajan näkökulmasta on tärkeää, että jokaiselle hakijalle ja opiskelijalle löytyy juuri se oma polku, vaikkei se hoiva-alalle veisikään. Suurin osa Sataedun starttiopiskelijoista on kuitenkin innostunut hoiva-alasta ja kiinnostunut jatkamaan hoiva-alalla, koska he ovat opintojensa aikana huomanneet pystyvänsä, pärjäävänsä ja osaavansa kertoo Piia Lahti opiskelijoidensa valinnoista koulutuksen jälkeen.

– Starttiopiskelijoille on tehty hyvin yksilöllisiä polkuja. Osa heistä on jatkanut lähihoitaja- tai hoiva-avustajaopintoihin ja osa on kiinnostunut kasvatus- ja ohjausalasta. Joukossa on myös esimerkiksi ammattikorkeakoulun valinneita sekä alan työkokeilua jatkaneita. 

Yksi Sataedun hoiva-alan starttikoulutukseen viime syksynä osallistuneista opiskelijoista kertoi koulutuksen olleen parasta, mitä hänelle on pitkään aikaan tapahtunut. Hän on todella tyytyväinen siitä, että hän hakeutui alalle juuri hoiva-alan startin kautta. Startti mahdollisti hänelle yksilöllisen koulutuspolun ja antoi hyvät eväät opintojen aloittamiseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Menestyksekkäitä opintoja ja yhteistyötä

Hoiva-alan startti on opinto-ohjaajan näkökulmasta innostava ja mielenkiintoinen koulutuskokokonaisuus, jossa tehdään tiivistä yhteistyötä opiskelijan, TE-palveluiden ja  työelämänkin kanssa. Kaikkien toimijoiden tavoitteena on saada laadittua toimiva ja realistinen jatko-opintosuunnitelma, kouluttaa opiskelija häntä kiinnostavalle alalle ja auttaa työllistymään.

Hoiva-alan startti mahdollistaa muita työvoimakoulutuksia laajemmat koulutusmahdollisuudet. Mikäli koulutussuunnitelma on hyvin perusteltu ja se mahdollistaa opiskelijan työllistymisen alalle, niin monet opintopolut ovat olleet mahdollisia, näin esimerkiksi hammashoitajan kuin kasvatus- ja ohjausalankin koulutuksiin.

Piia Lahti kiittää sujuvista starttikoulutuksista Sataedun yhteistyökumppanin Satakunnan TE-palveluiden ammattitaitoista työvoimakoulutustiimiä.

 – On ilo tehdä yhteistyötä erittäin osaavan tiimin kanssa. Tiiviin yhteistyön palkintona ovat olleet äärimmäisen tyytyväiset opiskelijat ja heidän antama positiivinen palaute.

Hoiva-alan starttikoulutus tutuksi:

Hoiva-alan starttikoulutus on työvoimakoulutusta ja tarkoitettu 20-vuotta täyttä­neille työttömille tai työttömyysuhan alai­sille. Sataedu järjestää hoivastarttikoulutuksia Harjavallassa ja Ulvilassa. Päiväopintoina toteutettava koulutus kestää noin neljä kuukautta. Koulutukseen sisältyy viiden viikon työelämäjakso.

Lisätietoja eri koulutusvaihtoehdoista:

opinto-ohjaaja Piia Lahti, puh. 040 199 4154, piia.lahti@sataedu.fi

Haku:

www.te-palvelut.fi, työvoimakoulutuk­set, hakusana ”Sataedu”.

Harjavallassa järjestettävä hoiva-alan starttikoulutus haettavissa 30.1.2022 asti. Seuraava haku Ulvilassa järjestettävään koulutukseen on syksyllä.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö