Etäopetus tuottaa tulosta ja kehittää käytäntöjä  

Julkaistu:

Poikkeusoloissa järjestetty etäopetus on hoidettu hyvin Sataedussa. Työ on ollut tuloksellista niin opiskelijoiden osaamisen kuin valmistumisten osalta. Valmistumiset ovat siirtyneet vain vähäisessä määrin, ja vain muutamia keskeytyksiä on jouduttu kirjaamaan. Opiskelijoiden valmistuminen on varmistettu tarvittaessa erityisjärjestelyillä. Esimerkiksi ravintola-alan opiskelijoiden näyttöjen vuoksi aiemmin jo suljettu opetusravintola Hovi on tarjonnut asiakkailleen mahdollisuuden tilata noutoruokaaMuidenkin opintoalojen näytöt, joita ei ole voitu järjestää työpaikalla, on järjestetty turvallisuusohjeita noudattaen koulun tiloissa.  

Erityisopetusta tarvitseville opiskelijoille on järjestetty lähiopetusta. Opinto-ohjaajien ja koulutusohjaajien päivystyspäiviin on ollut mahdollista varata tapaamisaikoja, ja yhteyttä on pidetty eri sovelluksien avulla. Onpa tarvittaessa tapaaminen sovittu turvaetäisyydellä myös kaupan parkkipaikalle ja opiskelijan kotipihalle. Kuraattori puolestaan on keskustellut opiskelijoiden kanssa lenkkipolkua kiertäen. 

Sataedu järjesti opetus- ja ohjaushenkilöstölleen maalis-huhtikuussa etätyöopetukseen ja -ohjaukseen liittyvät kyselyt.  Arviot poikkeusoloissa annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta tiivistyvät erään opettajan vastaukseen. 

”Olen itse ollut erittäin tyytyväinen Sataedun henkilöstön positiiviseen asenteeseen, yhteistyön tekemiseen ja oivallusten jakamiseen. Myös opiskelijat ovat suhtautuneet tilanteeseen pääsääntöisesti positiivisesti toisiaan kannustaen ja motivoiden.”   

 

Me-henki ja hyvä yhteistyö auttavat

Suuri osa Sataedun opettajista käyttää useita eri pedagogisia menetelmiä etäopetuksessa ja oppimisen varmistamisessa. Monet heistä ovat innostuneet etäopetuksemahdollisuuksista niin, että he haluavat hyödyntää ja kehittää käytössä olevia menetelmiä jatkossakin.  Kokeneiden etäopettajien ja nyt vasta etäopetustyön aloittaneiden opettajien osaamista on vahvistettu lisäämällä etäopetukseen ja siinä käytettävään teknologiaan liittyvää koulutusta. 

Innostuksesta huolimatta etäopetus teettää paljon työtä, näin varsinkin uusilla opettajilla. Myös etäopetuksessa käytettävien ideoiden löytyminen on ollut välillä haastavaaPäällimmäiseksi opettajien vastauksissa nousevat kuitenkin hyvä me-henki sekä kollegoilta ja it-tuelta saatu apu. Myös ohjaustyötä tekevillä on käytössään laajasti erilaisia menetelmiä ja teknisiä sovelluksia. Ohjaushenkilöstö on ollut huolissaan erityistä tukea tarvitsevien ja maahanmuuttajien oppimisesta. Oppimisen turvaamiseksi on kehitetty erilaisia ratkaisuja. Näistä esimerkki on opiskelijan kanssa tehdyt arabiankieliset ohjevideot  Teams-sovelluksen käyttöönoton ja etäopiskelun avuksi.  

Opettajien arvioiden mukaan opiskelijoiden tekninen osaaminen on ollut pääosin hyvää tai kohtalaista. Se, mitä mieltä opiskelijat itse ovat etäopiskelustaan ja sen edellyttämistä taidoista, selviää hieman myöhemmin opiskelijoille viikolla 17 lähetystä kyselystä. Jo nyt yhteydenotoissa ja etänä järjestetyn rehtorin kyselytunnin aikana on tullut esiin, että opiskelijat kaipaavat kouluun koulukaverien ja kouluruoan pariin Varmistaakseen opiskelijoiden hyvinvoinnin Sataedu alkoi maksaa 6.4. alkaen maksuttomaan kouluruokailuun oikeutetuille opiskelijoilleen ruokarahakorvausta. 

 

Poikkeusajan hyvät käytännöt jäävät käyttöön

Sataedun tulokset ovat yhteneväiset Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n koulutuksen järjestäjille tekemän kyselyn vastauksien kanssa. Niiden mukaan 23 prosenttia vastaajista arvioi poikkeustilanteen aikaisten toimien onnistuneen erinomaisesti ja loput vastaajat, 77 prosenttia, arvioivat toimien onnistuneen hyvin. Vastauksissa korostuu ammatillisen koulutuksen keskeinen rooli kriisin hoitamisessa. 

Jokaisena poikkeusajan viikkona ison pinon tutkinto- ja tutkinnon osa todistuksia allekirjoittanut rehtori Anne Laine on kuunnellut tarkalla korvalla opetuksen, ohjauksen ja oppimisen etenemistä. Kokemukset vahvistavat Sataedun ja AMKEn kyselyjen tulokset. 

  Eräs koulutuspäällikkö totesi kokouksessa, että tämä aika on antanut opettajille lisää yhteisaikaa palavereihin sekä esimerkiksi jatkuvan haun aloituspakettien luomiseen. Opettajat ovat myös antaneet toisilleen vertaistukea ja opetusta jakamalla ideoitaan, kokemuksiaan ja osaamistaan etäkokouksissa, Anne Laine kertoo. 

Hänen mukaansa aiempaa joustavampien opetus- ja ohjausratkaisujen käyttö ei jää poikkeusaikaan, niitä toteutetaan jatkossakin.  Kuluneet viikot ovat muuttaneet myös epäilijöiden suhtautumista etätyöhön. Sataedun etätyöohjeen mukaan työntekijällä on työtehtävien salliessa mahdollisuus kuukaudessa kymmeneen etätyöpäivään. Nyt kun lähes kaikki työntekijät tekevät etätyötä toistaiseksion etät havaittu toimivaksi ratkaisuksi. Moni asia muuttuu jatkossa. 

– Opetus ja ohjaus eivät myöskään jatku samanlaisena kuin tähän asti, vaan hyödynnämme uusia digitaalisia vaihtoehtoja yhä enemmänKoronavirus muuttaa nyt koulutusta paljon, mutta kannattaa huomata, ettei työelämäkään ole jatkossa samanlaista kuin ennen epidemiaa. 

 

 

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö