AMKEn maahanmuuttajastipendi Sataedusta valmistuneelle Mohammedille

Julkaistu:

Sataedusta valmistunut Kokemäellä asuva, irakilainen Mohammed Alkhaleeli on palkittu AMKE ry:n maahanmuuttajastipendillä. Stipendi myönnettiin nyt toistamiseen Sataedun opiskelijalle.

Mohammed valmistui Sataedusta helmikuussa 2022 toimitilahuoltajaksi (puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto). Mohammed teki opiskeluaikanaan ja toimitilahuoltajaksi valmistuttuaan laitoshuoltajan sijaisuuksia Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä (Kessote). Syyskuussa 2022 Mohammed sai vakituisen työpaikan hotellien kerroshoitajana.

Ennen toimitilahuoltajaopintoja 26-vuotias Mohammed opiskeli Sataedussa puolivuotta suomen kieltä ja hän oppi kielen erittäin nopeasti.

AMKEn maahanmuuttajastipendin saanut, Sataedusta valmistunut irakilainen Mohammed Alkhaleeli.

Ammatillisen koulutuksen puolestapuhuja

Mohammedin tulevaisuuden haaveisiin kuuluu oman yrityksen perustaminen. Hän on työstänyt liikeideaa Prizztech Oy:n yrityskehittäjien, opinto-ohjaajan sekä Satauraa ammatillisesta! – hankkeen työntekijöiden kanssa. Yrittäjyyden lisäksi Mohammedin tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluvat jatko-opinnot.

Mohammed piti ja pitää edelleen opiskelua erittäin tärkeänä. Tämä näkyi Mohammedin oman opiskelumotivaation lisäksi siinä, että Mohammedin ”puskaradion” kautta moni hänen ystävänsä tai tuttavansa aloitti opiskelut Sataedussa tai muussa ammatillisessa oppilaitoksessa eri puolilla Suomea. Tämä ammatillisen koulutuksen mainostaminen on ollut erittäin merkittävää ja arvokasta työtä. Mohammedin ystävät luulivat, että hän saa palkkaa Sataedusta, sillä niin innokkaasti Mohammed mainosti omaa oppilaitostaan. Mohammed toimi opiskeluaikanaan satunnaisesti myös tulkkina muille arabiankielisille opiskelijoille.

Positiivinen elämänasenne, ahkeruus ja sinnikkyys

Terveyskeskuksessa työskennellessään Mohammed sai erittäin hyvää palautetta positiivisuudestaan, ahkeruudestaan sekä työn jäljestä. Palautetta antoivat niin työkaverit kuin asiakkaatkin.

Mohammedilla on omakohtaista kokemusta opiskelijan oleskeluluvalla opiskelusta sekä valmistumisen jälkeen työluvan hakemisesta ja saamisesta. Maahanmuuttajan, jolla on opiskelijan oleskelulupa, pitää tulla toimeen ilman suomalaisen yhteiskunnan tukia. Mohammed rakensi elämäänsä opiskelun ohella työskennellen. Nyt hänellä on suomalaisia sekä kansainvälisiä ystäviä ja työpaikka. Kunnossa ovat myös muut hyvän elämän perusedellytykset.

AMKEn stipendi viidelle maahanmuuttajalle

Ammatillisen koulutuksen edunvalvontayhdistys AMKE ry on palkinnut vuodesta 2016 lähtien esimerkillisiä maahanmuuttajaopiskelijoita stipendillä. Stipendien tavoitteena on tukea maahanmuuttajien ammatillisen osaamisen kehittymistä ja heidän kotoutumistaan sekä edistää kansainvälisyyttä, suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta Suomessa ja ammatillisessa koulutuksessa. Stipendin suuruus on viisisataa euroa

Maahanmuuttajien kotoutumista sekä ammatillista kasvua ja kehitystä kohtaan tunnetaan vuosi vuodelta kasvavaa kiinnostusta. Tätä todistaa se, että AMKE sai tänä vuonna seitsemänkymmentäviisi stipendihakemusta kolmestakymmenestäseitsemästä jäsenorganisaatiosta.

Vuoden 2022 maahanmuuttajastipendit myönnettiin seuraaville henkilöille.

Mariane Magne, sosiaali- ja terveysala, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Naser Husseini, pintakäsittelyala, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
Rashid Ismail, matkailuala, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedu
Mohammed Alkhaleeli, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
Hacer Sevim, ravintola- ja cateringala, SAKKY Savon koulutuskuntayhtymä

Kuvakollaasi stipendin saaneista maahanmuuttajaopiskelijoista.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö