Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnon suorittaneella suutarilla on suuntautumisvalintansa mukaan soveltuva erikoistunut ammattitaito alan tuotteiden valmistuksen, palvelujen tai toimintojen kehittämistehtäviin.

Tutkinnon suorittanut osaa ohjata, arvioida ja kehittää alan työmenetelmiä vastuullisesti ja ekologisesti. Hän tuntee uudet trendit ja alan perinteet sekä työskentelee tavoitteellisesti ja joustavasti osana työryhmää tai verkostoa. Hän hallitsee tuotteiden valmistuksessa tarvittavat materiaalit ja tekniikat, osaa hyödyntää osaamistaan palveluiden tuottamisessa sekä brändäys-, hankinta- tai liiketoimintatehtävissä.

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet alan johto-, esimies- tai asiantuntijatehtäviin sekä yrittäjyyteen.

Jatkuva haku

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Kankaanpää