Siirry sisältöön

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinnon suorittaneella suutarilla on suuntautumisvalintansa mukaan soveltuva erikoistunut ammattitaito alan tuotteiden valmistuksen, palvelujen tai toimintojen kehittämistehtäviin. Tutkinto antaa valmiudet alan johto-, esimies- tai asiantuntijatehtäviin sekä yrittäjyyteen.

Kenelle

Tutkinto on suunnattu alan ammattitutkinnon suorittaneille ja jo alan tehtävissä toimiville suutareille. Mestaritutkinnon suorittaminen ilman edeltäviä tutkintoja on mahdollista vain erityistapauksissa. Tämä edellyttää pitkää työkokemusta ja itse hankittua laajaa jalkinealan osaamista

Opiskelu

Näyttötutkintoihin liittyy lähes poikkeuksetta myös tutkinnon osien suorittamista tukevia opintoja. Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi etä- ja kehittämistehtäviä. Opintojen suunnitteleminen, aikataulu ja jaksotus yhdessä opiskelijan kanssa tämän valitsemien tutkinnon osien mukaisesti.

Erikoisammattitutkinnon suorittaja luo uutta, pohtii ja opettaa. Tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti tutkinnon osa kerrallaan aidossa työympäristössä opiskelijalle ennestään tutuilla koneilla ja laitteilla.

Tutustu tutkinnon rakenteeseen: ePerusteet

Rahoitus

Ammatti- ja erikoisammattitiututkinnot toteutetaan aina monimuotokoulutuksena joko oppisopimus- tai valtionosuusrahoitteisena. Koulutuksesta ei pääsääntöisesti aiheudu opiskelijalle kuluja.

Jatkuva haku

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Kankaanpää