Taideteollisuusalan perustutkinto

Esteettinen ja visuaalinen osaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys ovat ominaisia taideteollisuusalalle. Perustutkinnon suorittanut artesaani osaa valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita. Koulutuksen suuntautumisaloina ovat tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala sekä sisustussuunnittelu.

Opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana erilaisiin projekteihin ja toteuttavat monipuolisia asiakastöitä. Projektityöt tukevat opintojen jälkeen työllistymistä ja mahdollista yrittäjyyttä.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä.

Jatkuva haku tähän tutkintoon on auki vain niissä toimipaikoissa, joissa on avoimia opiskelijapaikkoja. Avaamme haun heti, kun paikkoja vapautuu. Tilannetta kannattaa seurata.

Yhteishaku

Taideteollisuusalan perustutkinto

Artesaani

Alkaa: 3.8.2021
Kokemäki