Asioimistulkkauksen ammattitutkinto

Asioimistulkki on vastuullinen ja puolueeton viestien välittäjä. Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito tulkata viranomaisen ja asiakkaan välillä erilaisissa asiointitilanteissa, kuten esimerkiksi sairaalassa, sosiaalitoimessa, maahanmuuttoasioissa tai oikeudessa. Asioimistulkilta edellytetään nuhteetonta taustaa.

Asioimistulkin koulutus on monimuoto-opiskelua. Siinä yhdistyvät verkko-opiskelu, lähiopetuspäivät, itsenäinen opiskelu ja työpaikalla järjestetty oppiminen.

Asioimistulkkauksen ammattitutkinnon suorittanut hallitsee kaksi työkieltä, joista toinen on suomi tai ruotsi. Opiskelijalta edellytetään erinomaista äidinkielen taitoa, ja toisen työkielen taitotason on oltava vähintään B2.

Asioimistulkki voi toimia erilaisten tulkkauspalveluja tarjoavien yritysten palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä.