Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto

Tutkinto on suunnattu alan ammattitutkinnon suorittaneille ja jo alan tehtävissä toimiville. Mestaritutkinnon suorittaminen ilman edeltäviä tutkintoja on mahdollista vain eriyistapauksissa. Tämä edellyttää pitkää työkokemusta ja itse hankittua laajaa jalkinealan osaamista.

Näyttötutkintoihin liittyy lähes poikkeuksetta myös opintoja. Opinnot voivat olla opiskelijan osaamista täydentäviä tai osaamista laajentavia kokonaisuuksia. Opintojen tehtävänä on tukea tutkinnon osien suorittamista.

Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi etä- ja kehittämistehtävien tekemistä opiskelijan omalla ajalla
tai erikseen sovittuna aikana. Opintojen suunnitteleminen ja jaksotus tehdään opiskelijan valitsemien
tutkinnon osien mukaisesti.

Lähtötasonkartoituksen jälkeen opiskelijan kanssa laaditana henkilökohtaistamissuunnitelma.
Opiskelija saa itse valita tutkinnon osat mistä hän näyttönsä suorittaa. Hän myös aikatauluttaa
tutkinnon osien suorittamisen omien tarpeidensa, sekä resurssiensa mukaiseksi. Oppilaitos toimii opiskelijan asiantuntija apuna henkilökohtaistamissuunnitelmaa tehtäessä.

Opiskelu erikoisammattitutkintotasolla on mielekästä, ja opiskelija saa itsenäisesti kehittää itseään
omissa työtehtävissä, tukenaan työpaikkaohjaaja sekä oppilaitoksen tutor opettaja. Opiskelun lisäksi
opiskelija ja opettajat käyvät väliarviointikeskusteluja tutkinnon edistymisestä.

Erikoisammattitutkinnon suorittaja luo uutta, pohtii ja opettaa. Tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti tutkinnon osa kerrallaan aidossa työympäristössä niillä koneilla ja laitteilla, mitkä ovat tutkinnon suorittajalle ennestään tututtuja. Kirjallisella osuudella on suuri merkitys tutkinnossa.

Ammatti- ja erikoisammattitiututkinnot toteutetaan aina monimuotokoulutuksena joko oppisopimus- tai
Vos-rahoitteisena. Koulutuksesta ei pääsääntöisesti aiheudu opiskelijalle kuluja.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö