Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto

Hae koulutukseen

Tutkinto on tarkoitettu alan perustutkinnon suorittaneille ja alalla jo työskenteleville. Tutkintoon valmistavaan koulutukseen voi hakea myös ilman suoritettua perustutkintoa, mikäli hakijalla on useamman vuodentyökokemus alan tehtävistä.

Näyttötutkintoihin liittyy lähes poikkeuksetta myös opintoja. Opinnot voivat olla osaamista täydentäviä
tai opiskelijan osaamista laajentavia kokonaisuuksia. Opintojen tehtävänä on tukea tutkinnon osien
suorittamista.

Opinnot sisältävät lähiopetuksen lisäksi etä- ja kehittämistehtäviä opiskelijan omalla ajalla. Opintojen suunnitteleminen ja jaksotus tehdään opiskelijan valitsemien tutkinnon osien mukaisesti.

Opiskelijalle tehdään lähtötasokartoitus, minkä jälkeen hänen kanssaan laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma.
Opiskelija valitsee itse netutkinnon osat, joista hän suorittaa näyttönsä. Hän myös aikatauluttaa
tutkinnon osien suorittamisen omien tarpeidensa sekä resurssiensa mukaiseksi. Oppilaitoksen henkilökunta auttaa henkilökohtaistamissuunnitelmaa tehtäessä.

Opiskelu ammattitutkintotasolla on mielekästä, ja opiskelija saa itsenäisesti kehittää itseään
omissa työtehtävissä tukenaan työpaikkaohjaaja, sekä oppilaitoksen tutor-opettaja. Opiskelun lisäksi
opiskelija ja opettajat käyvät väliarviointikeskusteluja tutkinnon edistymisestä.

Tutkinto suoritetaan pääsääntöisesti tutkinnon osa kerrallaan aidossa työympäristössä niillä koneilla ja
laitteilla, mitkä ovat tutkinnon suorittajalle ennestään tututtuja.

Ammatti- ja erikoisammattitiututkinnot toteutetaan aina monimuotokoulutuksena joko oppisopimus- tai
Vos-rahoitteisena. Koulutuksesta ei pääsääntöisesti aiheudu opiskelijalle kuluja.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö