Lähiesihenkilötyön ammattitutkinto

  • Paikkakunta: Ulvila
  • Hinta: 230 €
Hae koulutukseen

Lähiesihenkilötyön ammattitutkinnon suorittanut osaa suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneella on hyvät viestinnälliset valmiudet ja osaamista kehittää työryhmänsä toimintaa. Hänellä on perustiedot esimiestyöstä.

Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittaneella on erityistä osaamista asiakkuuksien vahvistamiseksi, toiminnan kannattavuuden parantamiseksi tai henkilöstötyön kehittämiseksi omassa työryhmässä. Tutkinnon suorittanut on voinut hankkia valmiuksia myös jonkin lähiesihenkilötyöhönsä liittyvän kehittämishankkeen suunnittelussa.

Lähiesihenkilötyön ammattitutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesihenkilönä tai työryhmänsä vetäjänä.

Opinnot toteutetaan monimuotoisesti, lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2 päivää/kuukausi.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella opiskelun kesto määräytyy. Lähiesihenkilötyön ammattitutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Koulutus kestää keskimäärin 1 - 1,5 vuotta. Saat henkilökohtaista ohjausta tarpeesi mukaan.

Rahoitusmahdollisuudet:
Omaehtoinen koulutus
Henkilöstökoulutus
Oppisopimus
Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta.

Kysy lisää toteuttamistavoista ja -aikatauluista.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö