Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Hae koulutukseen

Koulutus antaa ratkaisukeskeisiä välineitä tulosvastuullisille esimiehille ja kokeneille yrittäjille oman toiminnan analysointiin ja kehittämiseen. Koulutuksessa huomioidaan myös yhteiskunnan digimurroksen tuomat haasteet perehdyttämisessä, muutoksen johtamisessa ja työhyvinvoinnissa.

Monimuoto-opetus sisältää lähiopetusta, verkko-oppimista, itseopiskelua ja työssä oppimista. Lähipäiviä on korkeintaan 19. Työssä oppiminen on strategian päivittämistä, käytännön johtamista ja oman yrityksen kehittämistyötä.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen aikana oman vastuualueensa tai yrityksensä kehittämistoimenpiteitä.
Valinnainen tutkinnon osa ja kehittämisen kohde voi olla:
- strategiatyön johtaminen
- työyhteisön kehittämisen johtaminen
- projektin johtaminen
- asiakkuuksien johtaminen
- talouden johtaminen
- henkilöstön ja osaamisen johtaminen
- tuotanto- ja palveluprosessin johtaminen

Opiskelija arvioi omaa johtamistyötään ja kehitystyönsä etenemistä säännöllisesti henkilökohtaisen ohjaajansa kanssa. Koulutuksessa toteutetaan J360 itse-, vertais- ja esimiesarviointi.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö