Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutus antaa kokeneelle yrittäjälle näkökulmia ja käytännön keinoja yrityksensä kehittämiseen.

Monimuoto-opetus sisältää lähiopetusta, verkko-oppimista, itseopiskelua ja työssä oppimista. Lähipäiviä on korkeintaan 19. Työssä oppiminen on strategian päivittämistä, käytännön johtamista ja oman yrityksen kehittämistyötä.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen aikana yrityksen kehittämistoimenpiteitä.
Valinnainen tutkinnon osa ja kehittämisen kohde voi olla:
• strategiatyön johtaminen
• työyhteisön kehittämisen johtaminen
• projektin johtaminen
• asiakkuuksien johtaminen
• talouden johtaminen
• henkilöstön ja osaamisen johtaminen
• tuotanto- ja palveluprosessin johtaminen

Opiskelija arvioi omaa johtamistyötään ja kehitystyönsä etenemistä säännöllisesti henkilökohtaisen ohjaajansa kanssa. Myös itsearviointi ja vertaisarviointi ovat keskeisiä koulutuksessa.

Koulutus ei ole nyt haussa. Lisätietoja seuraavasta mahdollisuudesta aloittaa koulutus antaa lehtori Merja Holkko, puh. 040 199 4932.