Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Koulutus antaa ratkaisukeskeisiä välineitä tulosvastuullisille esimiehille ja kokeneille yrittäjille oman toimintansa analysointiin ja kehittämiseen.

Monimuoto-opetus sisältää lähiopetusta, verkko-oppimista, itseopiskelua ja työssä oppimista. Lähipäiviä on korkeintaan 19. Työssä oppiminen on strategian päivittämistä, käytännön johtamista ja oman yrityksen kehittämistyötä.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen aikana yrityksen kehittämistoimenpiteitä.
Valinnainen tutkinnon osa ja kehittämisen kohde voi olla:
• strategiatyön johtaminen
• työyhteisön kehittämisen johtaminen
• projektin johtaminen
• asiakkuuksien johtaminen
• talouden johtaminen
• henkilöstön ja osaamisen johtaminen
• tuotanto- ja palveluprosessin johtaminen

Opiskelija arvioi omaa johtamistyötään ja kehitystyönsä etenemistä säännöllisesti henkilökohtaisen ohjaajansa kanssa. Myös itsearviointi ja vertaisarviointi ovat keskeisiä koulutuksessa.

Johtamisen- ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Hakuaika: 7.1.2021 – 5.4.2021
Alkaa: 15.4.2021
Ulvila