Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

HoivaTuki 2

Alkaa: 01.05.2023
Loppuu: 30.11.2024
Rahoitus: JOTPA

​​HoivaTuki 2-hankkeessa järjestetään hoiva-avustajakoulutusta opso-koulutuksena koko Suomen alueella työelämäkumppaneiden hoivakodeissa/kotihoidossa. Koulutus järjestetään erikseen maahanmuuttajataustaisille ja suomalaisille ryhmille ja suunnitellaan yksilöllisesti henkilön/ryhmän ja työnantajan tarpeet huomioiden. Opiskelijoille annettuja yksilöllisiä tukitoimia ovat: tieto- ja viestintäteknisten taitojen ja opiskeluvalmiuksien varmistaminen ja vahvistaminen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen työn ja teorian yhdistämisessä sekä mahd. psykososiaalinen tuki. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja hankkeesta


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen