Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

DigiSimu – Digisimulaatio näyttöön perustuvan oppimisen tukena

Alkaa: 01.04.2024
Loppuu: 31.12.2025
Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus

DigiSimu- hankkeen keskeisinä tavoitteina on case-pohjaisen pelillisen simulaatiopedagogiikkaan tukeutuvan digitaalinen alustan kehittäminen ja mallintaminen. Alustan avulla on mahdollistaa oppia hoidollista päätöksentekoa eri ammattiryhmien yhteistyönä. Digitaalisen alustan avulla lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijat voivat opiskella potilaan moniammatillista kokonaishoitoa sekä valmistautua erilaisiin simulaatiotilanteisiin itsenäisesti. Digitaalinen alusta tukee opiskeli-joiden näyttöön perustuvaa teoreettista ja käytännöllistä opiskelua. Lisäksi hankkeen tavoitteisiin lukeutuu simulaatiopedagogiikkaan tukeutuva ohjausmallin luominen käytännölliseen opiskeluun koulutusorganisaatioiden, lähihoitaja– ja sairaanhoitajaopiskelijoiden (sosiaali- ja terveysalan opettajien) sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien opiskelijoiden ohjaajien välille.Ohjausmallin avulla mahdollistetaan työelämäharjoittelussa todellisissa tilanteissa tapahtuvaa hoidollisen päätöksentekoon perustuvaa potilaan kokonaishoitoa ja opiskelijan osallistumista ja toimimista työelämän moniammatillisissa työryhmissä. Malli tukee tulevan työntekijän siirtymistä ja sitoutumista työelämään. Ohjausmalli ja digitaalinen alusta toteutetaan selkosuomea hyödyntäen, jotta myös maahanmuuttajataustaiset opiskelijat kykenevät hyödyntämään niin alustaa kuin ohjausmallia oppimisen tukena niin tiedollisesti ja taidollisesti kuin myös kielellisesti.Hankkeen tuloksena syntyy case-pohjainen pelillinen digitaalinen alusta ja käytännöllisen opiskelun ohjausmalli. Nämä tulokset tukevat opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä sekä koulutus- että työelämän organisaatioissa.SAMK (koord.) ja Sataedu toteuttavat hankkeen yhteistyössä.

Lisätietoja hankkeesta


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen