Välinehuollon perustutkinnon ePerusteet Sataedu-vetoisesti

Julkaistu:

Välinehuoltoalan perustutkinnon perusteiden uudistustyö on valmistunut. Sataedun välinehuoltoalan perustutkinnon tutkintovastaava Heidi Kiuru on koordinoinut työtä, jossa selkeistä työprosesseista ja uuden perustutkintomallin mukaisista arviointikriteereistä luotiin uudet tutkinnon perusteet.

Uudistustyö tehtiin yhteistyössä Sataedun yhteistyökumppanin SataDiagin henkilöstön kanssa. Työryhmän tukena on ollut myös laaja työ- ja elinkeinoelämän edustajista, koulutuksen järjestäjistä ja opettajista sekä työelämätoimikunnasta koostuva yhteistyöverkosto.

Heidi Kiuru kertoo, että koronapandemian vuoksi suurin osa uudistustyöstä on tehty etänä. Sataedun ja Opetushallituksen hyvät järjestelmät ja uudistustyöhön osallistuneiden tietotekninen osaaminen mahdollistivat tuloksellisen yhteistyön.

Työryhmä Tuija Haapanen (vas), Satu MäkinenKirsti Laitomaa, Heidi Kiuru ja Marjanne Kulmala. Kuva: Taru Tolppo.

Työelämän vaatimusten mukaista koulutusta

Heidi Kiuru kertoo työryhmän saaneen erittäin hyvää palautetta työstään. Erityisesti kiitosta on tullut siitä, miten työelämän ääntä kuunneltu uudistustyössä esimerkiksi poistamalla nykyisten tutkinnon osien päällekkäisyydet. Jatkossa tutkinnon osat vastaavat yhä paremmin työelämän kasvaviin vaatimuksiin, ja kukin osa muodostaa itsenäisesti arvioitavan kokonaisuuden.

–  Kaikille välinehuoltoprosesseille yhteiset ammattitaitovaatimukset on nyt sisällytetty koko prosessiin. Näytöt ovat näin jatkossa helpompia toteuttaa työssä, ja samalla varmistaa, että kaikki keskeinen sisältö tulee arvioiduksi. Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi, pakkaaminen ja sterilointi muodostavat pakolliset tutkinnon osat. Infektioiden torjunta, aseptinen toiminta ja hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen eri menetelmin ovat työympäristöstä ja prosessin vaiheesta riippumatta välinehuoltajan keskeistä osaamista. Tutkinnon osat on nyt nimetty kuvastamaan kokonaisuutta. Valinnaiset tutkinnon osat tarjoavat työelämälle mahdollisuuden valita heidän tarpeisiinsa sopivaa lisäosaamista koulutukseen.

Koronapandemia lisäsi alan arvostusta

Uudistuksen tavoitteena on ollut myös alan arvostuksen nostaminen. Saman aikaisesti koronapandemia on lisännyt maailmanlaajuisesti ymmärrystä infektioiden torjunnan merkityksestä, ja tämä vaikutti vahvasti myös uudistustyöhön. 

– Välinehuoltoalan perustutkinto on kokonaisuudessaan infektioidentorjuntatyön tutkinto, missään muussa tutkinnossa asiaa ei käsitellä näin perusteellisesti. Siksi huomioimme infektioiden torjunnan vahvasti ammattivaatimusten jokaisessa vaiheessa. Välinehuoltajat mahdollistavat hoitohenkilökunnan työn. Yhtäkään leikkausta ei esimerkiksi pysytä tekemään, jos välinehuolto lakkaa toimimasta.

Tutustu tutkinnon perusteisiin

Uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan 1.8.2022. Vanhat perusteet ovat käytössä siirtymäajan. Uusiin perusteisiin voi jo tutustua Opetushallituksen ePerusteista. Opetushallitus järjestää myös tutkinnon perusteista webinaarin 18.1. kello 13–15. Kiinnostuneiden on mahdollista ilmoittautua siihen 10.1. asti tästä ilmoittautumislinkistä.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö