Sataedu mukana kuntakokeilussa – Minna Ranta auttaa kouluttautumaan ja työllistymään

Julkaistu:

Työllisyyden kuntakokeilun oppilaitosohjaaja Minna Ranta on onnistunut auttamaan ensimmäistä työvalmennettavaansa työllistymään jo ennen kuin uusi kokeilu ehti alkaakaan. TE-toimiston ja kuntien yhteinen kuntakokeilu alkoi maaliskuun ensimmäinen päivä. Alun perin kokeilun piti alkaa vuodenvaihteessa, joten Minna Ranta on ehtinyt hyvin valmistautua tuleviin tehtäviinsä sekä laajentaa verkostoaan.  

Kuva: Päivi Lehtimäki

Työllisyyden kuntakokeilussa osa tiettyjä asiakasryhmiä koskevista TE-toimiston tehtävistä siirretään lainsäädännöllä työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvan kunnan tehtäviksi. Kuntakokeilussa on mukana 118 kuntaa 25 eri alueelta. Satakunnasta kokeilussa mukana olevat Kokemäki, Pori ja Ulvila ovat kaikki Minnan Rannan työkenttää. Porissa samaa työtä tekee myös projektityöntekijä Teppo Palonen Winnovasta. Kuntakokeilu päättyy 30.6.2023.

Lisää tehoa yhteistyöhön

Minna Ranta on mukana kuntakokeilussa Sataedun TyöVoima-hankkeen kautta. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hän kiteyttää hankkeen ja oman työnsä siten, että kokeilun aikana tehostetaan kuntien ja oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä markkinoidaan aktiivisesti koulutusratkaisuja, jotta saadaan sopivia henkilöitä koulutukseen ja työhön.

Se, että oppilaitoksen edustaja on kunnan työllisyyspalveluissa konkreettisesti läsnä, ei ole kovin yleistä.

 – Työssä on tärkeää tunnistaa asiakkaan tarve ja auttaa oikea-aikaisesti. Tarvittaessa voin tehdä esimerkiksi aloitteen sopivan koulutuksen aloittamisesta, mikäli sellaista ei ole tarjolla, Minna Ranta kertoo.

Hän on mukana nyt kolmannessa kuntakokeilussa. Hän arvioi tilanteen eroavan aiemmasta muun muassa sillä, että kokeilun kohderyhmä on nyt huomattavasti laajempi ja tahtoa jatkuvan oppimisen ja osaamiseen kehittämiseen löytyy.  

Virtuaali-infot ja somekanavat työkaluina

Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiksi siirtyvät työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat henkilöt, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan. Heidän lisäkseen kaikki alle 30-vuotiaat työttömät ja kaikki vieraskieliset maahanmuuttajat ovat kuntakokeilun asiakkaita.

Satakunnan alueella on kuntakokeilun piirissä noin 5 000 henkilöä. TyöVoima-hanke pyrkii tavoittamaan heistä noin 80 prosenttia. Koska kaikkia ei voi tavata, ovat erilaiset infot ja sosiaalisen median kanavat tärkeitä.

– Järjestämme yhteistyössä Winnovan kanssa alakohtaisia virtuaali-infoja, joissa koulutusta ja työllistymistä tavoittelevien asiakkaiden lisäksi on mukana myös entisiä opiskelijoita, työnantajien ja koulutuspalvelujen edustajia. Näissä tilaisuuksissa koulutuksesta kiinnostuneilla on mahdollisuus saada realistinen kuva opiskelumahdollisuuksista ja alan työllisyystilanteesta.  

Joustava ammatillinen koulutus tutuksi

Minna Ranta kertoo neuvottelevansa vielä omasta roolistaan ja siitä, minkälaista apua kokeilussa olevat kunnat odottavat häneltä. 

– Haemme mallia työparityöskentelyyn. Koen, että minulla on myös välittäjän ja yhdistäjän rooli. Pidän tärkeänä, että voin koota ihmisiä saman pöydän ääreen, näin aluksi ainakin virtuaalisesti. Tutustutan kokeilun aikana myös vahvemman työllistäjän tehtävän saaneen kuntien henkilöstön 2020-luvun ammatilliseen koulutukseen. Sen monipuolisuus ja joustavuus voi olla toisinaan yllätys, mikäli ei ole seurannut ammatillisen koulutuksen kehitystä.

Minna Ranta on tavattavissa kerran viikossa Porin TE-toimistossa. Ulvilassa hän on puoli päivää viikossa ja Kokemäellä tarpeen mukaan. Muina aikoina hänet tavoittaa puhelimitse, sosiaalisen median kanavissa tai Teamsin kautta.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö