Korona-ajan toimintaohjeemme etäopetukseen ja -opiskeluun 31.5. asti

Julkaistu:

Etenemme toiminnassamme valtioneuvoston suositusten mukaisesti. Opetus ja ohjaus on päätoimemme ja järjestämme poikkeustilanteessakin koulutusta tutkinnon perusteiden ja tavoitteiden mukaisesti.

Suljimme oppilaitoksen 18.3. valtioneuvoston suosituksen mukaisesti ja jatkamme etäopetusta lukukauden loppuun asti. Opetusteknologian tukihenkilöt tukevat etäopetusta ja -työtä.

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut hoidetaan pääosin etänä. Opiskelijapalveluhenkilöstö: opinto-ohjaajat, erityisen tuen vastuuopettajat, opintosihteerit, kuraattorit ja terveydenhoitajat ovat tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla, Wilma tms. viestillä arkipäivisin kello 8–16.

Kehotamme sekä opiskelijoita että henkilöstöä ottamaan yhteyttä matalalla kynnyksellä! Jos asia on sellainen, että on hyvä tavata henkilökohtaisesti, järjestämme tapaamisajan. Kankaanpään, Kokemäen ja Ulvilan toimipaikoilla näitä tapaamisia järjestetään ensisijaisesti keskiviikkoisin, koska se mahdollistaa tehokkaan moniammatillisen yhteistyön. Tapaamisesta sovitaan etukäteen.

Osa opiskeluterveydenhuollon henkilöstöstä siirretään terveydenhuollon muihin tehtäviin. Jos heidän tavoittamisensa ei onnistu ja opiskelijalla on akuutti terveysongelma, hänen tulee ottaa yhteyttä oman kuntansa perusterveydenhuoltoon.

Opintosihteerit työskentelevät pääosin etänä, mutta tarvittaessa myös opintotoimistoissa. Kokemäen ja Harjavallan opintotoimistoissa on opintosihteeri pääsääntöisesti paikalla. Ulvilan ja Kankaanpään toimistoissa opintosihteeri on paikalla ainakin keskiviikkoisin.

Tutkintotodistuksia tehdään sitä mukaan, kun tutkintoja ja koulutuksia saadaan valmiiksi, ja ne postitetaan opiskelijoille.

Puhelinvaihde 040 199 4100 toimii. Ulko-ovet pidetään lukittuina.

Näistä järjestelyistä on tiedotettu opiskelijoille ja heidän huoltajilleen Wilma-viestillä. Tiedot löytyvät myös Opiskelijan oppaasta.

Opiskelu

Aikataulutuksella ja yhteydenotoilla pyritään säilyttämään opiskelijoiden päivärytmi. Opiskelijan on oltava kouluaikana tavoitettavissa. Opiskelijoille järjestetään mahdollisuus noutaa sovittuun aikaan opiskelun edellyttämiä tehtäviä, mikäli esimerkiksi opiskelijan kielitaito tai tietotekniset puutteet sitä edellyttävät. Opiskelijoille ei lainata koulun tietokoneita.

Työpaikalla tapahtuva koulutus

Työpaikalla tapahtuva opetus jatkuu, mikäli työnantaja sen hyväksyy ja se on mahdollista hoitaa turvallisesti. Työpaikkaohjaaminen hoidetaan etänä.

Näyttöjen suorittaminen

Opiskelijan osaamisen osoittaminen näytöillä ja osaamisen arviointi suoritetaan lähtökohtaisesti kuten opiskelijan HOKSissa on sovittu.  Näyttöjen arviointi noudattaa työpaikan ohjeistusta. Näytöt järjestetään aidoissa työtehtävissä oppi- tai koulutussopimustyöpaikassa.

Opettaja ottaa yhteyttä opiskelijaan, työelämän arvioijaan ja työpaikan edustajaan sopiakseen tarkennetuista käytännön järjestelyistä, jotka koskevat muun muassa aikatauluja, arvioijan perehdytystä, osaamisen osoittamista ja arviointia, yhteydenpitovälineitä sekä näytön järjestämisen asiakirjoja.  Opettajan johdolla sovitaan konkreettisista toimintamenettelyistä: miten opiskelija osoittaa osaamisensa, missä ja milloin sekä ketkä osaamisen arvioivat.

Koska tarpeettomia kohtaamisia on vältettävä, opettaja sopii, miten opiskelijan näytössä ja osaamisen arvioinnissa hyödynnetään digitaalisia työvälineitä ja/tai verkkoa. Opiskelijaa saatetaan pyytää dokumentoimaan työtään näytön aikana esimerkiksi ottamalla kuvia ja tallentamalla lyhyitä videoita. Opettaja täsmentää menettelyt vielä ennen näyttöä ja tiedustelee, sopiiko tämä menettely yritykselle.

Ruokapalvelut ja ateriaedun korvaus

Sataedun ruokapalvelut on suljettu päättyvän lukukauden ajan. ​Sataedu maksaa ruokarahakorvauksen etäopetuksessa oleville, maksuttomaan kouluruokaan oikeutetuille opiskelijoilleen 6.4.–13.5. väliseltä ajalta. Maksuton kouluruoka kuuluu ammatillista perustutkintoa päätoimisesti suorittaville opiskelijoille ja valmentavassa VALMA-koulutuksessa opiskeleville. Ruokaetu ei kuulu oppisopimus-, työvoima-, henkilöstö- ja kotouttamiskoulutuksessa oleville.  Lisätietoja opiskelijoille ja korvaushaku ovat Wilmassa.

Kevään soveltuvuus- ja valintakokeet

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksien soveltuvuus- ja valintakokeet järjestetään annettujen aikataulujen mukaisesti. Kokeet järjestetään pienissä ryhmissä erityistä huolellisuutta ja THL:n antamia suosituksia noudattaen.

Virtuaalivalmistujaiset 28.5.

Juhlimme ammattiin valmistuvia yhdessä torstaina 28.5. kello 18  järjestettävässä valmistujaisjuhlassa. Juhlan ohjelma ja linkki virtuaalijuhlaan julkaistaan ennen juhlaa sivulla sataedu.fi/juhlat  Valmistuvien todistukset toimitetaan postitse.

Sataedun tilojen vuokraaminen ulkopuolisille on keskeytetty

Sataedun tiloja vuokrataan urheiluseuroille, harrastustoimintaan ja kokoustamiseen. Keskeytyksestä on ilmoitettu vuokralaisille. Asiasta tiedotetaan tilojen myös sisäänkäynneillä.

Tiedotuskäytännöt 

Opintoalat tiedottavat opiskelijoilleen opiskeluun liittyvistä asioista. Opiskelijapalvelut tiedottavat Opiskelijapalveluiden toteutuksesta toimipaikkakohtaisesti Wilmassa, Intrassa ja Opiskelijan oppaassa.  Henkilökunnan sisäinen viestintä on keskitetty intranetiin ja täällä verkossa päivitämme tietoja edellä mainittujen kohderyhmien lisäksi myös muiden tietoon.

 

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö