Merja Tuomola Suomen Oppisopimusosaajien hallitukseen

Julkaistu:

Oppisopimuskoordinaattori Merja Tuomola on valittu kuluvalle vuodelle Suomen Oppisopimusosaajat ry:n hallitukseen. Maamme oppisopimustoimijat kokoava yhdistys tekee yhteistyötä Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa oppisopimusta ja sen kehittämistä koskevissa asioissa. Sataedu on yhdistyksessä yhteisöjäsenenä.

Merja Tuomola tuo hallitukseen paljon kokemusta ja oppisopimusosaamista.

 – Olen työskennellyt oppisopimusten parissa parikymmentä vuotta. Tein aluksi aktiivista työelämäyhteistyötä oppisopimusopiskelijoiden opettajana, minkä jälkeen keskityin oppisopimusten laadintaan ja koulutusten suunnitteluun sekä yhteistyöhön yritysten kanssa, Merja Tuomola kertoo.

Kaksikymmentä vuotta on pitkä aika, mutta Merja Tuomola kertoo, että oppisopimuskoulutus on muuttunut melko vähän.

– Oppisopimus on edelleen hyvä tapa oppia työtä tekemällä ja saada teoriataidot oppilaitoksessa. Oppisopimusta käytettiin ennen useimmin rahoitusmuotona, nykyisin se on jo enemmän pedagoginen tapa toimia ja luoda mielekäs opiskelijan polku.

Oppisopimusta on hyödynnetty Satakunnassa noin neljäkymmentä vuotta, mutta edelleen on paljon työnantajia, jotka tarvitsisivat enemmän tietoja. Myös opettajat kaipaavat toisinaan lisää tietoa.

Innokas oppisopimuksen puolestapuhuja

Merja Tuomola innostuu puhuessaan oppisopimuksen tarjoamista mahdollisuuksista. Hän ei ole vanhan sanonnan mukainen leipäpappi, sillä hän on itse suorittanut oppisopimuksella johtamisen erikoisammattitutkinnon ja yritysneuvonnan erikoisammattitutkinnon. Harkinnassa on vielä tuotekehitysalan erikoisammattitutkinto, sillä se täydentäisi hienosti työssä tarvittavaa osaamista.

Sataedussa oppisopimusta käytetään eniten sosiaali- ja terveydenhoitoalan, kuljetusalan ja liiketoiminnan koulutuksissa. Oppisopimus sopii kuitenkin kaikille aloille ja näitä mahdollisuuksia kannattaa kehittää yhteistyössä yritysten kanssa. Sataedun yhteistyöyrityksilleen tarjoama palvelulupaussopimus mahdollistaa entistä vahvemmin myös oppisopimusten hyödyntämisen.

–Sataedussa on vuosittain noin tuhat oppisopimusopiskelijaa. Oppisopimuksien pituudet vaihtelevat kuukaudesta pariin vuoteen. Lyhyet tutkinnon osittain tehtävät opinnot ovat lisääntyneet ja nuorilla puolestaan nimensä mukaisesti opintojen välissä tehtävät välioppisopimukset.

Ajantasainen tieto auttaa kehitystyössä

Suomen Oppisopimusosaajat ry:n seuraa oppisopimuskoulutuksen kehittämistä sekä tekee sen lainsäädäntöön liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys myös ohjaa ja neuvoo jäseniään oppisopimusasioissa sekä laatii asiaa koskevia selvityksiä. Yhdistyksen hallituksella riittää siis työtä. Uusi hallituksen jäsen mainitsee tulevassa tehtävässä kiinnostavaksi nimenomaan sen, että hallituksessa saa jo varhain ajantasaista tietoa siitä, miten Opetushallitus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö kehittävät ja linjaavat oppisopimuskoulutusta.

– Me voimme saamillamme tiedoilla varmistaa, että toimimme ja kehitämme toimintatapojamme Sataedussa ajan hengen mukaisesti. Pohjaa tälle on jo antanut se, että olemme yksi neljästäkymmenestä koulutuksen järjestäjästä, joilla on laajennettu oppisopimuksen järjestämislupa. Uskon, että hallitustyö lisää vielä painoarvoamme, Merja Tuomola sanoo.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö