Hoitotyötä keventävä kinestetiikka keskeistä Sataedun sotealan opetuksessa

Julkaistu:

Sataedu on solminut strategisen kumppanuussopimuksen Suomen Kinestetiikkayhdistyksen kanssa. Yhteistyö on merkittävää kinestetiikan ja hoitoalan koulutuksen edistämisen kannalta. Kinestetiikkaa on opetettu jo pitkään Sataedussa, nyt sen asema vahvistuu vielä.  

Kinestetiikka®on toimintamalli, jonka avulla sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja omaishoitajat voivat edistää tuen tarpeessa olevan henkilön omien voimavarojen ylläpitämistä sekä oman tuki- ja liikuntaelimistönsä terveyttä. Kinestetiikka perustuu ihmisen luonnollisten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen sekä ihmisen kunnioittavaan kohtaamiseen.  

Lehtori Heidi Laitomaa ja koulutuspäällikkö Heli Sulkava.
Lehtori Heidi Laitomaa ja koulutuspäällikkö Heli Sulkava.

Paljon palautetta kinestetiikan hyödyistä

– Kinestetiikkaosaamisen sisällyttäminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opetukseen sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen on ollut Sataedulle strateginen valinta. Olemme jo kehittäneet toimintaa alueellamme yhteistyössä työelämän kanssa, ja yhteistyö Suomen Kinestetiikkayhdistyksen kanssa laajentaa tätä työtä edelleen. Kehitämme muun muassa kinestetiikan verkkokoulutuksia soveltuvilta osin, kertoo koulutuspäällikkö Heli Sulkava

Sataedun hoitoalan opiskelijat perehtyvät opintojensa aikana kinestetiikkaan, ja opetus sisältää paljon käytännön harjoittelua. Kinestetiikan toimintamalli vähentää hoitajien fyysistä ja psyykkistä kuormitusta sekä lisää potilaiden ja asiakkaiden aktiivisuutta hyödyntämällä pienetkin voimavarat. Myös omaishoitajille on tarjolla heidän tarpeitaan vastaavaa opetusta.  

– Saamme opiskelijoiltamme hyvää palautetta kinestetiikan vahvasta hyödyntämisestä. He arvostavat työkuntonsa huomioimista heti alalle tulosta alkaen, Heli Sulkava kertoo.   

Oppilaitosyhteistyö edistää kinestetiikan hyödyntämistä

Suomen Kinestetiikka yhdistyksessä oppilaitosyhteistyötä pidetään erinomaisena asiana erityisesti kinestetiikan edistämisen kannalta.

– Kumppanuuksien avulla yhdistys pystyy myös paremmin tukemaan oppilaitosten ja työelämän välistä yhteistyötä kinestetiikan saralla, Suomen Kinestetiikkayhdistyksen puheenjohtaja Virpi Hantikainen kommentoi yhteistyötä.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö